Maa-analyysi: Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti – Britannian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

UK:n maailman viidenneksi suurin talous on vahvassa kasvussa. Valtio panostaa infraan ja rohkaisee yksityisiä investointeja verohelpotuksin. Kysyntää on paljon terveyssektorilla; maahan rakennetaan 40 uutta sairaalaa ja digitaaliset palveluratkaisut kiinnostavat. Vihreän talouden kasvu tarjoaa mahdollisuuksia liikenteen sähköistämisessä, energiatehokkuudessa, kaukolämmössä ja älykkäissä verkoissa. Suomen maine matkailukohteena on hyvä ja turismin kasvulle on yhä tilaa. Myös muiden palveluiden viennille on kysyntää. Kuluttajatuotteille Britannia on kulttuurisesti läheinen ja ostovoimainen markkina, jossa pandemia on lisännyt digitaalisen ja online-kaupan käyttöä. Puolustussektorilla hallitustenvälinen yhteistyö on tiivistä ja avaa mahdollisuuksia viennille.

Britannian kysyntätilanne ja potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet

Palveluiden osuus Britannian BKT:sta on 80 % ja viennistä lähes puolet. Erityisesti rahoitussektori on tärkeä ja Lontoon Cityn asema yhä vahva. Erottuaan EU:sta Britannia pyrkii aktiivisesti solmimaan kauppasopimuksia erityisesti Aasiassa. Kauppa- ja yhteistyösopimus EU:n kanssa on voimassa, mutta erimielisyydet sopimuksen liitteenä olevasta Pohjois-Irlannin pöytäkirjasta luovat kitkaa EU-suhteeseen. Tilanne voi synnyttää kaupanesteitä.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus kasvattaa julkisia infrastruktuuri-investointeja ja pyrkii verotuksen keinoin rohkaisemaan yksityisen sektorin investointihalukkuutta kaikkialla maassa. Brexit-epävarmuuden ja koronan aiheuttaman BKT:n romahduksen jälkeen talous kasvaa voimakkaasti vuonna 2021 (+6.7 %) ja kasvun ennustetaan olevan neljän prosentin tasolla myös 2022. Julkinen velka on yli 100 % BKT:sta, mutta pitkät takaisinmaksuajat, mahdollisuus ottaa lainaa punnissa ja keskuspankin tuki pitävät korkokulut kurissa. Inflaatio on hiljalleen voimistumassa. Britannia houkuttelee yhä ulkomaista pääomaa. Työvoimakustannukset ovat suhteellisen alhaiset, mutta työvoiman saatavuudessa on EU-eron jälkeen esiintynyt ongelmia.

Britannia on Suomen palveluviennin viidenneksi suurin ja tavaraviennin seitsemänneksi suurin kohdemaa. Viennin vuosittainen arvo on pysytellyt pitkään hieman alle kolmessa miljardissa eurossa. Tavarakaupassa Suomella on reilu ylijäämä, mutta palvelukauppa on alijäämäistä. Maassa toimii noin 200 suomalaisyritystä ja kymmenkunta niistä on myös investoinut paikalliseen tuotantoon.

Britannian Team Finland on suomalaisyritysten palveluksessa niin markkinamahdollisuuksien kartoittamisessa, viranomaisiin vaikuttamisessa, regulaatiokysymyksissä kuin promootiotilaisuuksien järjestämisessäkin. Suurlähetystön ja Business Finlandin asiantuntemusta täydentävät Suomalais-brittiläinen kauppakamari, Suomen Britannian- ja Irlannin instituutti ja kymmenien kunniakonsuleiden verkosto.

Teksti: Jukka Siukosaari, Suomen suurlähettiläs, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti