Kolumbian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kolumbia on 50 milj. asukkaan kasvava kansantalous, joka tarjoaa mahdollisuuksia niin kulutuskysynnässä ja tuotannossa kuin B2B- ja B2G-markkinoillakin. Kysyntää on digitalisaatiolle ja automaatiolle, bio- ja kiertotalousratkaisuille sekä koulutus-, terveys- ja puolustussektorin tuotteille.

Kolumbian talous on Latinalaisen Amerikan neljänneksi suurin Brasilian, Meksikon ja Argentiinan jälkeen. Maassa on 50 milj. asukasta ja potentiaalia sekä kulutuskysynnässä ja tuotannossa että business-to-business- ja business-to-government-markkinoilla.

Kolumbian talouskasvu on ollut alueen voimakkainta viime vuosikymmenet ja vuonna 2016 solmittu rauhansopimus on vahvistanut taloutta entisestään. Tiukat koronarajoitukset hidastivat kasvua, mutta jo vuonna 2021 talouden ennustetaan kasvava jopa 10%. Elpyminen nojaa investointeihin, jotka kohdistuvat uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä maaseutukehitykseen, ml. kierto- ja biotalous. Suomalaisyrityksille avautuu mahdollisuuksia hyötyä näistä merkittävästi. Maassa on selvästi kasvavaa kysyntää suomalaisten yritysten tarjonnalle niin puolustus-, terveys- kuin koulutussektorillakin.

Hallitus pitää digitaalista murrosta tärkeimpänä väylänä kehittää maan talouden perustaa hyödykepohjaisesta sellaiseksi, joka rakentuu korkeaa lisäarvoa tuottaville palveluille. Murros on jo kovassa vauhdissa ja kysyntä digitaalisille ratkaisuille kasvaa nopeasti. Digitalisaatio ja automaatio ovat ajankohtaisia lähes kaikilla sektoreilla – erityiskiinnostusta suomalaisratkaisuja kohtaan on ollut mm. kaivosteollisuudessa. Maan terveyssektori kehittyy myös harppauksin ja perustuu nimenomaan moderneille, digitaalisille sovelluksille. Hallitus on panostanut merkittävästi myös luovaan talouteen.

Kolumbia on Latinalaisen Amerikan johtaja kiertotalouden alalla. Se on esim. alueen ensimmäinen maa, jolla on kansallinen kiertotalous-strategia. Hallitus on painottanut kiertotalouden ja uudenlaisen vihreän talousajattelun roolia myös koronanjälkeisessä elpymisessä. Suomalaisyrityksillä on erityisen merkittäviä mahdollisuuksia olla mukana luomassa toimivia ja tehokkaita kaupunkiyhteisöjä kiertotalouden avulla. Pääkaupunki Bogota on kiinnostunut vähentämään ilmansaasteita ja vahvistamaan resurssitehokkuutta panostamalla moderneihin teknologioihin. Vesihuollon uudistus on monen kaupungin prioriteetteja. Kehittyvällä maaseudulla biotaloussektori on kasvussa, ml. metsä- ja maataloussektori.

Puolustusalalla avautuu uusia markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Markkina puolustusalan tuotteille on alueen toiseksi suurin. Hallituksen näkyvät panostukset turvallisuuskysymyksiin varmistavat, että investoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Kolumbia on Education Finlandin alueellinen kohdemaa, jossa on potentiaalia etenkin varhaiskasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä koulutusalan digitalisaatioon liittyen. Suomella on koulutuskysymyksissä Kolumbiassa erinomainen maine, ja maan hallitus panostaa voimakkaasti sektorin kehittämiseen.

 

Antti Kaski, Suomen suurlähettiläs, Kolumbia (20.12.2021)