Katsaus Suomen koulutusvientimahdollisuuksista Turkkiin

Katsaus Suomen koulutusvientimahdollisuuksista Turkkiin

Turkki tarjoaa mahdollisuuksia koulutusviennissä etenkin digitaalisia oppimisratkaisuja ja oppimisekosysteemejä sekä opettajien täydennyskoulutuspalveluita tarjoaville yrityksille.

Turkin koulutussektorin hallinto on vahvasti keskittynyt. Ulkomaisten yritysten mahdollisuudet tarjota palvelujaan julkisiin kouluihin ovat varsin rajalliset. Siksi vientiponnistelut kannattaakin suunnata lukuisiin yksityiskouluihin, jotka voivat tarjota myös kansallisen opetussuunnitelman ulkopuolista opetusta.

Suomella on Turkissa erinomainen maine johtuen maassa opetetusta altailaisesta kielisukulaisuudesta ja nykyään lisäksi Suomen menestyksestä koulutusvertailuissa. Useissa debateissa viitataan suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Lue lisää: Katsaus Suomen koulutusvientimahdollisuuksista Turkkiin (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)