Katsaus Namibian logistiikkasektoriin

Logistiikkasektori on yksi keskeisimmistä toimialoista Namibiassa. Valtion maantieteellinen sijainti eteläisen Afrikan länsirannikolla asettaa sen strategiseen asemaan: Namibia voisi toimia alueellisena logistiikkakeskuksena. Yhteydet ovat toimivat ja infrastruktuuri kehittynyttä. Sektoriin panostamalla on mahdollista tukea maan talouskasvua.

Nostureita auringonlaskussa

Namibia on linjannut viidennen kansallisen kehityssuunnitelmansa (NDP5) mukaisesti logistiikkasektorin olevan yksi tärkeimmistä kehityskohteista talouskasvun lisäämiseksi. Maalla on muuhun Afrikkaan verrattuna erinomainen infrastruktuuri, ja se pyrkii parantamaan sitä entisestään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla.

Namibian kuluvan kauden budjetista 2,3 miljardia Namibian dollaria eli 140 miljoonaa euroa on osoitettu infrastruktuurihankkeille. Valtio on lisäksi hiljattain saanut Afrikan kehityspankilta kolmen miljardin Namibian dollarin lisälainan, josta 1,1 miljardia (70 miljoonaa euroa) osoitetaan logistiikkainfrastruktuurin parantamiseen.

Suurimman meneillään olevan projektin eli Walvis Bayn käytävän (Walvis Bay Corridors) tarkoituksena on yhdistää eteläisen Afrikan markkinat muuhun maailmaan. Yhteys luodaan Walvis Bayn satamakaupungin logistiikkakeskuksen ja sinne vievän infrastruktuurin kautta. Projektiin osallistuvat muun muassa satamayhtiö Namport, kansallinen rautatieyhtiö TransNamib Holdings, Namibian kauppakamari, Walvis Bayn kunta sekä lukuiset ministeriöt. Projekti aloitettiin vuonna 2000, ja sitä hallinnoi Walvis Bay Corridor Group.

Afrikan unionin 55 jäsenmaasta 54 on allekirjoittanut Afrikan mantereenlaajuisen vapaakauppasopimuksen, jonka tähtäimessä on luoda Afrikasta maailman suurin markkina-alue. Markkinan yhteenlaskettu bruttokansantuote on YK:n Afrikan talouskomission mukaan 2,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Haasteita luovat tullien ja tariffien ulkopuoliset esteet, infrastruktuuriongelmat sekä rahoituksen puute. On laskettu, että Afrikan tulisi investoida infrastruktuuriin arviolta 300 miljardia Yhdysvaltain dollaria lähitulevaisuudessa voidakseen toteuttaa vapaakauppasopimuksen onnistuneesti.

Namibia pyrkii asemoimaan itsensä koko eteläisen Afrikan logistiikkakeskuksena. Namibia tavoittelee merkittävää markkinaosuutta Afrikan logistiikkasektorilla ja kilpailee Mosambikin Maputoa, Tansanian Dar es Salaamia sekä Etelä-Afrikan Kapkaupunkia, Port Elizabethia ja Durbania vastaan. Maanteiden korkeat rahtikustannukset ovat kuitenkin esimerkki yhdestä osa-alueesta, jonka pelätään olevan esteenä Walvis Bayn logistiikkakeskuksen käytölle. Maan ylivoimaisia etuja ovat sen sijaan lyhyt meritie Eurooppaan ja Amerikkoihin, Etelä-Afrikan ja Angolan satamia nopeampi logistiikka ja Afrikan hyväkuntoisimmat valtatiet. Naapurimaiden Etelä-Afrikan, Botswanan, Sambian ja Angolan lisäksi Namibian potentiaali jakelukeskuksena yltää aina Zimbabween, Malawiin, Mosambikiin ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan asti. Punaisenmeren alueen ongelmat sekä Itä-Afrikan vesillä viime vuosina vaanineet merirosvot tekevät Namibiasta ja sen rauhallisista meriteistä varteenotettavan vaihtoehdon.

Vaikka talouden taantuma on vähentänyt käynnissä olevia rakennushankkeita, on Namibian logistiikkasektori uudistanut kasvonsa täysin kahdessakymmenessä vuodessa. On selvää, että kysyntä Namibian logistiikkapalveluille tulee kasvamaan merkittävästi, kun eteläisen Afrikan talous elpyy kunnolla, ja kun Sambian ja Kongon demokraattisen tasavallan kaltaiset maat kirivät kehityksessä.

Valtatiet

Namibialla on yksi Afrikan parhaimmista tieverkostoista. Tiestö koostuu 37 000 kilometristä hiekka- ja 6 000 kilometristä asfaltoituja teitä. Suurin osa teistä on hyvin hoidettuja. Namibia jakaa rajansa Angolan ja Sambian kanssa pohjoisessa, Botswanan kanssa idässä ja Etelä-Afrikan kanssa etelässä.

Namibialla on neljä valtatietä, jotka yhdistävät sen Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) maihin. Ne ovat Trans-Kalahari Botswanaan, Trans-Caprivi Sambiaan, Trans-Cunene Angolaan ja Trans-Oranje Etelä-Afrikkaan. Valtatiet toimivat linkkeinä Walvis Bayn sataman ja SADC-maiden välillä.

Namibia on sitoutunut päivittämään yli 1 480 kilometriä nykyisiä teitään seuraavan viiden vuoden aikana, mikä parantaa yhteyksiä maateitse entisestään. Suurin tieprojekti on Windhoekin ja Okahandjan välisen moottoritien laajennus. Tieverkoston ylläpito maksoi valtiolle 1,2 miljardia Namibian dollaria (77 miljoonaa euroa) tilikaudella 2018/19.

Namibiassa on rekisteröitynä noin 7 000 yhdistelmäajoneuvoa. Logistiikka-alan työolosuhteet ovat verrattain huonot ja työntekijöiden työpäivät pitkiä. Walvis Bay Corridor Groupilla on käynnissä mobiileihin terveyskeskuksiin liittyvä hanke, jolla parannetaan rekkakuskien terveydenhuoltoa. Yhtiöllä on kahdenlaisia terveyskeskuksia, joita kuskit voivat käyttää: liikkuvia rekkoja ja liikuteltavia kontteja. Niillä pyritään takaamaan kuljettajien pääsy HIV/AIDS-testaukseen ja muuhun perusterveydenhuoltoon.

Rautatiet

Namibian rautatiet ovat valtiollisen TransNamib Holdings -yrityksen omistamat. Rautateitä on yhteensä 2 500 kilometriä yhdistäen suurimmat kaupungit pohjoisen Oshikangosta etelän Karasburgiin asti. Rautatie kulkee myös näiden asemien yli Angolaan pohjoisessa ja Etelä-Afrikkaan etelässä. Raideliikenne on hyvin hidasta (20-40 km/h), ja usein junat pysähtyvät jokaisella mahdollisella asemalla matkalla määränpäihinsä. Henkilöliikenne onkin vähäistä. Valtio on luvannut päivittää rautateitä, joista Lüderitzin ja Kranzbergin välinen rataprojekti lukeutuu merkittävimpiin.

Lentoliikenne

Namibiasta lähtee suoria lentoja moniin Afrikan kaupunkeihin päivittäin. Myös säännöllisiä suoria lentoja Frankfurtiin ja Dohaan on tarjolla. Walvis Bayn ja Ondangwan lentokentillä tehtiin hiljattain laajennustöitä, jotka mahdollistavat suurempien lentokoneiden laskeutumisen kaupunkeihin parantaen maan sisäisiä lentoyhteyksiä. Suunnitteilla on myös laajentaa maan pääkaupungin Windhoekin Hosea Kutako International -lentoasemaa 245 miljoonalla Namibian dollarilla (15 miljoonalla eurolla).

Hosea Kutakon lentoasemaa käyttää tällä hetkellä noin 800 000 ihmistä vuosittain. Windhoekista lentävät Air Namibia, South African Airlines, TAAG Angola, Airlink, Condor, South African Express, British Airways, Qatar Airways, Ethiopian Airlines ja KLM Royal Dutch Airlines.

Satamat

Walvis Bayn satama on yksi merkittävimmistä hankkeista, joihin Namibia tällä hetkellä investoi. Satamasta luodaan eteläisen Afrikan logistiikkakeskusta, joka tarjoaa SADC-maille pääsyn globaaleille markkinoille meriteitse.

Walvis Bayn elokuussa avattavaan konttiterminaaliin on investoitu yhteensä neljä miljardia Namibian dollaria (256 miljoonaa euroa). Se pystyy käsittelemään yli 750 000 TEU-konttia vuosittain. Pääurakoitsijana on toiminut kiinalainen China Harbour Engineering Company Ltd.

Tarkoituksena on myös avata kokonaan uusi satama kaupungin pohjoispuolelle. 1 330 hehtaarin alue on tällä hetkellä rakentamaton. Namport arvioi projektin arvoksi noin 60 miljardia Namibian dollaria (3,8 miljardia euroa). Mikäli SADC-maat hyödyntäisivät Walvis Bayn satamaa jatkossa enemmän, ei se pystyisi käsittelemään kasvaneita rahtimääriä edes yhdessä uuden konttiterminaalin kanssa. Uusi pohjoissatama rakennetaan helpottamaan tilannetta. Hanke on tällä hetkellä alkuvaiheessa, mutta ensimmäisten rahtilaivojen odotetaan käyttävän satamaa jo ensi vuonna.

Myös eteläisen Lüderitzin kaupunkiin suunnitellaan entistä suurempaa rahtisatamaa. Projektin on tarkoitus alkaa vuonna 2020, ja se on parhaillaan suunnitteluvaiheessa.

Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Namibian investoinnit logistiikkasektorille luovat monipuolisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Esimeriksi suunnittelu- ja kaavoitusprosesseissa voisi olla kysyntää suomalaiselle insinööriosaamiselle. Suuret rakennustyömaat tarvitsevat laadukkaita koneita ja kalustoa, mikä luo mahdollisuuksia suomalaisten koneiden ja tekniikan myynnille. Teknologiayrityksille olisi puolestaan tarjolla erityinen markkinarako erilaisten valvontalaitteistojen toimittajana. Lisäksi Namibia pyrkii profiloitumaan ympäristöasioissa, joten tämänkin alan osaamisesta ollaan kiinnostuneita.

Walvis Bay Corridor Group on luonut uudelle logistiikkahubille markkinointistrategian. Siitä huolimatta markkinointi on suuri haaste suurelle projektille, jonka tavoitteena on kääntää koko eteläisen Afrikan katse kohti Namibiaa. Markkinointi- ja logistiikkakonsultointi tarjoaa niin ikään mahdollisuuksia.

Liiketoimintamahdollisuuksia on erityisesti niille suomalaistoimijoille, jotka tuovat mukanaan ulkopuolista rahoitusta. Namibiassa bisneksen tekeminen on suhteellisen mutkatonta, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja läsnäoloa maassa. Paikallisten kontaktien luominen on ehdotonta. Suomen ja Namibian erityinen, 150-vuotinen suhde luo hyvät edellytykset yhteistyölle.

Linus Eerola, Topias Tamminen

Suomen suurlähetystö, Windhoek