Jamaikalla talous kasvaa talousreformiohjelman ansiosta

Jamaikan talous hyötyy edelleen talouden uudistusohjelman (Economic Reform Programme) menestyksekkäästä täytäntöönpanosta, joka jo ennen pandemiaa oli vakauttanut maan makrotaloutta merkittävästi.  Tästä on osoituksena suhteellisen alhainen työttömyys ja yksinumeroinen inflaatio, laskeva velka suhteessa BKT:hen ja seitsemän peräkkäistä talouskasvun vuotta.

Talous kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä jopa 14,2 prosenttia ja STATIN (Statistical Institution of Jamaica) ennustaa, että tilikauden 2021/22 kasvu jää kuuden ja yhdeksän prosentin alueelle sekä ennakoi talouden täydellisen elpymisen vuonna 2023/24.

Turismi

Matkailuministeri Edmund Bartlett ennustaa, että Jamaika toipuu riittävästi pandemian vaikutuksista ja vastaanottaa 4,2 miljoonaa kävijää sekä tuottaa noin 4 miljardia dollaria tuloja vuoteen 2024 mennessä.

Bartlett sanoi, että ennusteet perustuvat kasvutrendeihin sen jälkeen, kun saaren rajat avattiin uudelleen kansainväliselle matkustamiselle kesäkuussa 2020. Hän huomautti, että turistivirta on kasvanut keskimäärin 20 prosenttia joka kuukausi. Hotellikapasiteettia on lisätty myös huomattavasti.

Teollisuuden kiinteistömarkkinat ja rakentaminen

Liike- ja kevyen teollisuuden kiinteistömarkkinoilla on nähtävissä kysyntää etenkin suurten kaupunkikeskusten investointikelpoisille kiinteistöille ja viheralueille. Keskustojen ulkopuolisten kohteiden kysyntä kasvaa, kun sijoittajat pyrkivät kehittämään kaupunkikeskusten ruuhkaisten bisnesalueiden ulkopuolella olevia alueita.

Kaupallisten kivijalkakiinteistöjen kysyntä on edelleen vahvaa, mikä johtuu osittain BPO-sektorin (ulkoistamispalvelut) jatkuvasta kasvusta ja kiinteistömarkkinoille tulevien yritystoimijoiden lisääntymisestä. Kiinteistöt osoittavat edelleen olevansa turvallinen sijoitus Jamaikalla.

Maatalous ja teollisuus

Planning Institute of Jamaica:n (PIOJ) mukaan huhti-kesäkuussa 2021 tavarantuotantosektori kasvatti tuotantoa 7,8 prosenttia rakennustoiminnan positiivisen tuoton kanssa, joka kasvoi 18,3 prosenttia. Maatalous kasvoi huhti-kesäkuussa 10,3 prosenttia, kun taas teollisuus kasvoi 3,1 prosenttia.

Jamaikan hallitus jatkaa maatalouden painottamista ensisijaisena sektorina ja on sen seurauksena toteuttanut alan kasvustrategian. Strategiaan kuuluu muun muassa Agro Parksin perustaminen mangoille ja muille suuren kysynnän hedelmäsadoille. Tämä on pitkän aikavälin suunnitelma sen varmistamiseksi, että maa vastaa näiden elintarvikkeiden kasvavaan kysyntään tulevina vuosina.

Logistiikka ja infrastruktuuri

KWL:n (Kingston Wharves Limited) investoi 30 miljoonan dollaria Berth 7:n (logistiikkaterminaali) kunnostamisen sekä noin 183 metrin tilan uudelleenrakentamiseen Bustamanten satamassa, laivojen huoltokapasiteetin lisäämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy myös 25 miljoonan dollarin rakennustyöt Ashenheim Road Warehouse Complexissa logistiikkapalvelujen laajentamiseksi. Se tarjoaa tilat rahdinkäsittelyyn ja mahdollistaa joint venture- sijoitusmahdollisuudet.

Jamaikan pääministeri Holmesin mukaan kehityshanke vahvistaa entisestään KWL:n kilpailukykyä ja sitä kautta Jamaikaa alueellisena merenkulun keskuksena luomalla mahdollisuuksia uusille, houkutteleville, korkeaa ammattitaitoa vaativille työpaikoille ja asemoimalla Jamaikan merenkulun ja logistiikan keskukseksi. Hän totesi, että KWL on noussut alueelliseksi autokeskukseksi, joka käsittelee vuosittain yli 120 000 moottoriajoneuvoa paikallisille ja muille markkinoille.

Lisää KWL:n projekteista: https://www.jamaicaobserver.com/business-report/kwl-invests-us-60-million_241310(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lähde: New Market Development Department JAMPRO February 2022