Ison-Britannian energiaturvallisuusstrategia – lisää omavaraisuutta, lisää ydinvoimaa

Iso-Britannia muiden joukossa etsii uusia tapoja energiaomavaraisuuteen. Huhtikuussa 2022 julkaistussa energiaturvallisuuden strategiassa nostetaan esiin kahdeksan uuden ydinreaktorin rakentaminen (yht. 24 GW v. 2050 mennessä), uusiutuvan energian kasvattaminen (tuulivoima 50GW v. 2030 mennessä), vety (10GW v. 2030 mennessä) ja Pohjanmeren öljy ja kaasu.

Keskiössä on lisäksi kokonaisvaltaisen energiajärjestelmän kehittäminen ml. hallinto. Strategian korostetaan olevan linjassa aiempien nettonollatavoitteiden kanssa. Strategian myötä 95 % UK:n sähköstä olisi vähähiilistä vuoteen 2030 mennessä.

Suomalaisille toimijoille panostus esimerkiksi ydinvoimaan ml. pienreaktorit tarjoaa mahdollisuuksia. Kansainvälinen yhteistyö kiinnostaa.

UK julkaisi huhtikuussa energiaturvallisuusstrategian(Linkki toiselle verkkosivustolle), jossa pyritään lisäämään UK:n energiaomavaraisuutta. Uudessa energiaturvallisuuden strategiassa nostetaan esiin 8 uuden ydinreaktorin rakentaminen (yht. 24 GW v. 2050 mennessä), uusiutuvan energian kasvattaminen (tuulivoima 50GW v. 2030 mennessä), vety (10GW v. 2030 mennessä) ja Pohjanmeren öljy ja kaasu (uusia lisensointeja tiedossa). Strategiassa ovat lisäksi mainittuna lämpöpumput, aurinkovoima, koko järjestelmänlaajuinen kehitystyö sekä kansainvälinen yhteistyö. Teknologiakehityksen merkitys tunnustetaan myös strategiassa, samoin kuin kokonaisvaltaisen järjestelmän hallinnon merkitys (”re-think governance”).

UK:ssa huomio on valmiiksi ollut elinkustannusten nousussa (cost of living crisis), jota Ukrainan sota on energian hinnannousun myötä pahentanut. Kaasuriippuvuus Venäjästä on vähäistä, mutta riippuvuus kaasun hinnasta on suurta: 94 % kotitalouksista lämpenee kaasulla. Venäjän vastaisina pakotetoimina UK ilmoitti helmikuussa lopettavansa venäläisen öljyn ja öljytuotteiden tuonnin maahan v. 2022 loppuun mennessä ja tuontikiellon tulevan voimaan v. 2022 lopussa. Myös LNG ja hiili pyritään korvaamaan.

Ydinvoima

UK on jo aiemmin tuonut esiin (mm. vihreän elpymisen suunnitelmassaan marraskuussa 2020) ydinvoimalla olevan selkeä rooli UK:n energian tuotannossa. Nyt ydinvoiman rooli korostuu entisestään: kyseessä on 25 vuoden hanke, jonka jälkeen noin neljännes UK:n energiasta tuotettaisiin ydinvoimalla. Ehdotus on riippuvainen budjetista sekä teollisuuden kyvystä toteuttaa kahdeksan uutta ydinvoimareaktoria. Ydinvoiman osalta mainittuna strategiassa ovat myös pienreaktorit (Small Modular Reactors, Advanced Modular Reactors), jossa tarve on kansainväliselle yhteistyölle. Lisäksi lainsäädäntöä on uusittu Britannian EU-eron jälkeen, ydinvoimaenergiaa käsittelevä laki(Linkki toiselle verkkosivustolle) on hyväksytty maaliskuussa 2022.

Kuva 1: suunnitellut uuden ydinreaktorit, 25-vuotinen hanke. (Lähde: UK:n hallituksen sivut)

Vety

UK uskoo, että vedyn käyttö lämmityksessä tulee lisääntymään huomattavasti 2030-luvun puolivälissä.  Vetyteollisuus liitetään myös brittihallituksen ”levelling-up” agendaan, jonka tarkoituksena on luoda työpaikkoja ja talouskasvua negatiivisesta rakennemuutoksesta kärsineille alueille. Tavoitteena on, että vetysektori olisi maantieteellisesti tasaisesti jakautunut ja että vetyteollisuuden tuotantoketjut pysyisivät mahdollisimman paljon maan rajojen sisällä. UK on ollut erityisen kiinnostunut vedyn mahdollisesta roolista asuntojen lämmityksessä. Tällä hetkellä valtaosa kotitalouksista on kaasulämmitteisiä ja tästä koituvat päästöt kattavat 21% maan ilmastopäästöistä. Kaasuboilerien myyntikielto astuu voimaan 2035, joten uusille lämmitysratkaisuille on tarvetta. Vety on houkutteleva lämmitysvaihtoehto, sillä tietyin muokkauksin, sitä voidaan hyödyntää nykyisessä maakaasulle tarkoitetussa infrastruktuurissa.

 

Lisätietoja antaa: lähetystöneuvos Terhi Bunders, Lontoon-suurlähetystö