Irlannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Irlanti on merkittävä datatalouden sekä IT-, lääke- ja terveysteknologian keskittymä, ja sektoreiden globaali kysyntä kasvaa. Irlanti voi toimia ponnahduslautana globaaleille markkinoille kansainvälisten yritysten alihankkijoina. Uusiutuvaan energiaan, kestävään liikenteeseen, erityisesti sähköautoiluun, ja energiatehokkaaseen rakentamiseen panostetaan. Mahdollisuuksia on energiasektorilla, muun muassa kaukolämmössä, älysähköverkoissa ja tuulivoimassa, sekä sähköautoiluinfrastruktuurissa. Terveydenhuollon uudistaminen luo kysyntää digitaalisille ratkaisuille. Irlanti tarvitsee osaamista kestävään maankäyttöön, maatalouteen sekä metsänhoitoon saavuttaakseen ilmastotavoitteet. Irlannin uusi pohjoismainen strategia edistää myös suomalaisen osaamisen tunnettuutta.

Ilmasto on Irlannin hallituksen vahvistuva prioriteetti. Uusiutuvaan energiaa, mukaan lukien tuulivoimaan, panostetaan, tavoitteena nostaa uusituvan energian osuus 70 prosenttiin sähkönkulutuksesta (nyt 40%) 2030 mennessä. Tämä luo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille niin tuulivoiman kuin älysähköverkkojen kehityksessä. Kaukolämmön laajempaa hyödyntämistä Irlannissa valmistellaan. Tämä mahdollistaa suomalaisosaamisen edistämisen erityisesti maassa toimiviin kymmeniin datakeskuksiin liittyen. Fortum on mukana pilottihankeessa liittyen datakeskuksen liittämiseen kaukolämpöverkkoon, mikä näkyvyys hyödynnetään osaamisemme edistämisessä.

Kyberturvallisuus on irlantilaisille pk-yrityksille keskeinen haaste, ja myös julkiset palvelut kaipaavat kyberturvallisuuden vahvistamista. Investoinnit alalla ovat kasvamassa.

Keskeisillä IT-alan yrityksillä on Euroopan päämaja Dublinissa, ja tämä IT-keskittymä on hyödynnettävä tehokkaasti. IT-sektorilla yhteistyömahdollisuuksia on muun muassa tekoälyn laajemmassa hyödyntämisessä.

Hallitus panostaa sekä uudisrakentamiseen että vanhan asuntokannan korjausrakentamiseen, mikä luo tilaisuuksia energiatehokkaalle rakentamiselle, mukaan lukien puurakentaminen ja lämpöpumput. Osana ilmastoinvestointeja hallitus panostaa sähköautoiluun, esimerkkinä latauspisteiden lisääminen ympäri maata.

Irlanti tarvitsee osaamista kestävässä maankäytössä, maataloudessa ja metsänhoidossa saavuttaakseen ilmastotavoitteensa. Suomalaisosaamisella on tässä annettavaa.

Koronakriisi on korostanut Irlannin terveydenhuoltojärjestelmän perusheikkouksia ja nostanut esiin tarpeen siirtyä digitaalisiin palveluihin. Suomalaisille eHealth-ratkaisuille on Irlannissa otollinen maaperä, ja Pohjoismaisen hyvinvointivaltion malli kiinnostaa laajemminkin koronan jälkeen. Myös terveysteknologialle on kysyntää, kun Irlanti panostaa terveydenhuoltosektorinsa uudistamiseen.

Irlannin EU:lta saaman elvytyspaketin (1,3 mrd euroa) keskeiset investointisektorit ovat talouden digitalisointi, energia ja hiilineutraalisuus, alueellisen liikenneverkoston kehittäminen (mukaan lukien rautatiet), asuntojen energiatehokkuuden parantaminen ja turvesoiden entisöinti.

 

Teksti: Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi