Hongkongin vuoden 2022-23 budjetin avaamat mahdollisuudet suomalaistoimijoille

Hongkongin hallinnon päätavoite on tällä hetkellä tukahduttaa paikallinen koronaepidemia ja tukea rajoituksista kärsivää taloutta. Hongkong ilmoitti käyttävänsä budjetista 25% eli yli 170 mrd. HKD (20 mrd. EUR) pandemian vastaisiin toimiin ja talouden tukemiseen. Lisäksi budjetissa panostetaan kaupungin talouden ydinsektoreiden kehittämiseen, digitalisaatioon ja innovaatioihin, infrastruktuurihankkeisiin sekä vihreään siirtymään. Hongkong panostaa jatkossakin merkittävimmän toimialan, rahoitussektorin kehittämiseen, mm. fasilitoimalla pääoman ja vihreiden hankkeiden kohtaamista. Hongkong on Aasian suurin ja maailman toiseksi suurin rahoituskeskus terveys- ja bioteknologiayrityksille.

Hong Kong Skyline, by: Serey Kim
Hong Kong Skyline

Mahdollisuuksia suomalaistoimijoille:

  • Digitaaliset ratkaisut, mm. satama-, lentokenttä- ja logistiikkatoimijoille
  • Vihreä siirtymä, mm. älykkäät latausratkaisut ja energiatehokkuusratkaisut rakennuksiin, liikkumiseen sekä teollisuuteen liittyen
  • Suuret infrastruktuurihankkeet (Skycity, Northern Metropolis ja Lantau Tomorrow), mm. käynnistysvaiheen ympäristöselvitykset, rakennetun ympäristön energiatehokkuusratkaisut
  • Rakennusteollisuuden uudistaminen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon uusissa hankkeissa mm. rakennusten digitaaliset ratkaisut ja energiatehokkuus sekä lisäpanostus teknologia- ja rakennusalan koulutukseen ml. ammatillinen koulutus
  • Terveys- ja bioteknologian Innovaatio- ja tutkimusyhteistyö ja koulutus

Hongkongin yleinen taloustilanne ja näkymät vuonna 2022

Globaalin kulutuskysynnän elpyminen vaikutti positiivisesti Hongkongin talouteen vuonna 2021. Alueen talous kääntyi kasvuun kahden taantumavuoden jälkeen ja BKT kasvoi 6,4 %: lla (BKT/capita 49.000 USD).

Finanssiministerin mukaan Vuoden 2022 alussa talousnäkymät heikkenivät omikron-aallon vuoksi, mutta Hongkongin keskipitkän aikavälin talousnäkymät ovat suotuisat talouden tilan kohenevan vuoden 2022 jälkipuoliskolla, ja talouden ennakoidaan kasvavan 2-3,5 %. Hongkongin arvioidaan hyötyvän Manner-Kiinan hyvästä talouskehityksestä ja Greater Bay -alueen kehityshankkeista. Finanssiministeri Chan arvioi Hongkongin talouden kasvavan reaalisesti keskimäärin 3 % vuodessa vuosina 2023-2026.

Budjettipainotusten tarjoaman mahdollisuudet suomalaistoimijoille

Hongkong panostaa jatkossakin alueen tärkeimmän toimialan, rahoitussektorin kehittämiseen, mm. fasilitoimalla pääoman ja vihreiden hankkeiden kohtaamista ja pyrkimällä lisäämään yksityissijoittajien toimistojen asettautumista kaupunkiin. Hongkong suunnittelee kansainvälisen investointihuippukokouksen järjestämistä alueella marraskuun alussa. Hongkongin pörssivaihto kasvoi vuonna 2021 29%. Kaupunki olikin maailman 3. merkittävin rahoituskeskus (Global Financial Center Index 2022) ja maailman 4. suurin ensilistautumiskeskus (IPO). Näistä 70 IPO-listautujasta 48 oli terveys- ja bioteknologia-alan yrityksiä, jotka keräsivät yhteensä yli 110 mrd. HKD (12,8 mrd EUR). Hongkong on Aasian suurin ja maailman toiseksi suurin rahoituskeskus terveys- ja bioteknologiayrityksille.

Kaupan keskuksena Hongkong pyrkii myös edelleen kehittämään rooliaan kansainvälisenä logistiikka– ja transitoliikennekeskittymänä ja panostaa lento- ja merirahdin saumattomaan kulkuun Hongkongin ja Greater Bay alueen välillä. Tarkoituksena on tehdä tarvittavat turvatarkastukset etukäteen Manner-Kiinassa tai Hongkongissa. Hongkongin satamaa (maailman 8. suurin) ja satamatoimintoja pyritään digitalisoimaan tehokuuden lisäämiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Satamatoimintojen kehittäminen ja erityisesti kiinnostus digitaalisten ratkaisuiden hyödyntämiseen tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Hongkongin hallinto houkuttelee uusia merenkulkualan yrityksiä kaupunkiin verohelpotuksilla. Tätä koskevan lainsäädännön on määrä valmistua vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Kiinan keskushallinto haluaa kasvattaa innovaatio ja teknologiasektorin osuutta Hongkongin taloudesta. Hongkong suunnittelee kaupungin pohjoisosaan Manner-Kiinan rajan tuntumaan ns. Northern Metropolis uutta kaupunginosaa, joka toimisi uudenlaisena Innovaatio – ja teknologiakeskuksena. Tämän uuden kaupunginosan infrastruktuurikehityksen käynnistämiseen varataan 100 mrd. HKD (11,6 mrd EUR) vuoden 2022-23 budjetista. Northern Metropolis –hankkeen lisäksi toinen valtava infrastruktuurihanke ns. Lantau Tomorrow, jonka tavoitteena on rakentaa tekosaaria Hongkongin keskustan ja Lantaun saaren (Hongkongin lentokenttä) välille etenee. Konsulttien esityksiä hankkeen toteuttamisesta odotetaan vuoden 2022 lopussa ja pyrkimyksenä on nopeuttaa hankkeen aikataulua. Rakentaminen on määrä aloittaa 2027. Uusien kaupunginosien lisäksi Hongkong panostaa alueen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin kehittämiseen myönnetään 1,5 mrd. HKD (175 milj. EUR) lisää rahoitusta. Suomalaisilla yrityksillä on erinomaista osaamista ja ratkaisuja älykkäiden latausratkaisuiden saralla.

Lisäksi Hongkong panosta voimallisesti 5-vuotissuunitelman mukaan 20 mrd. HKD (2,3 mrd EUR) kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajansektorien fasiliteettien rakentamiseen ja kehittämiseen. Suomalaisille nämä projektit tarjoavat mahdollisuuksia etenkin rakennusteknisten digitaalisten ratkaisuiden ja energiatehokkuuden osalta. Kaikissa uusissa infrastruktuurihankkeissa pyritään ympäristöystävällisyyteen ja vähähiilisyyteen, mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille, mm. käynnistysvaiheen ympäristöselvitykset. Hongkong pyrkii tukemaan uusien teknologioiden käyttöönottoa rakennusteollisuudessa 1,2 mrd. HKD (140 milj. EUR) lisärahoituksella tätä tukevaan rahastoon (CITF).

Vuosina 2018-2021 digitalisaatioon on jo panostettu 130 mrd. HKD (15,1 mrd. EUR) ja panostuksia lisätään edelleen tukemalla erityisesti vahvasti kasvavaa start-up ekosysteemiä sekä tuottavuuteen ja kilpailukykyyn tähtääviä toimia, mm. tutkimusta, innovaatio ja teknologiakehitystä. Myös Innovaatio- ja teknologia-alan (IT) tutkijoita ja tutkimusryhmiä houkutellaan Hongkongiin.

Hongkong panostaa vahvasti Bio, terveys- ja hyvinvointisektorin tutkimukseen ja kehitykseen tavoitteena on kehittää kaupungista alan merkittävä kansainvälinen keskus.  Vahvistaakseen terveys- ja hyvinvointisektorin toimintaa Hongkong kohdentaa 10 mrd. HKD (1,2 mrd. EUR) lisää sekä perustaa Innolife Healthech Hubin rakenteilla olevaan Hongkong-Shenzhen Innovaatio- ja teknologiapuistoon. Tänne halutaan mukaan uusia biolääketieteeseen, big dataan ja tekoälyyn keskittyviä tutkimusryhmiä maailmalta.

Hongkong vahvistaa alueen IPR-regiimiä kehittämällä alueen patenttisysteemiä tukemaan Hongkongin halua olla kansainvälisesti noteerattu innovaatio- ja teknologiakeskittymä. Hongkong panostaa (2019) lanseeratun OGM (Original Grant Patent) mallin jatkokehittämiseen sekä toimeenpanemalla Madridin protokollan mukaisesti kansainvälisten tuotemerkkien rekisteröimistä ja lisäämällä yhteistyötä manner-Kiinan kanssa rajat ylittävästä IPR-suojasta. (Mikäli yritykset tekevät kauppaa sekä Kiinassa että Hongkongissa, niiden on hyvä muistaa, että Hongkong on oma lainsäädännöllinen alueensa eikä riitä, että yritykset rekisteröivät IPR oikeuksia Kiinassa vaan IPR tulee rekisteröidä erikseen myös Hongkongissa.)

 

Liitteet:

KPMG Hong Kong budget summary (Link(Linkki toiselle verkkosivustolle))

The 2022-23 HK Budget (Link(Linkki toiselle verkkosivustolle))

 

Teksti: Johanna Karanko, pääkonsuli ja Mika Finska, Team Finland -erityisasiantuntija, Suomen pääkonsulaatti, Hongkong