Hongkongin Northern Metropolis -hanke luo kysyntää älykkään liikkumisen, energia-alan ja kiertotalouden osa-alueilla

Suunnitteilla oleva jättihanke Northern Metropolis pyrkii vastaamaan Hongkongin suureen asuntokysyntään ja nostamaan Hongkongin innovaatio- ja teknologia-alan keskukseksi sekä Etelä-Kiinan keskeiseksi logistiseksi solmukohdaksi yhdessä Manner-Kiinan puolella sijaitsevan Shenzhenin kanssa. Hankkeella pyritään edistämään integraatiokehitystä Manner-Kiinan kanssa liittämällä Hongkong tiiviimmin yhteen Greater Bay Arean kanssa. Suomalaisyrityksille tämä jättihanke avaa mahdollisuuksia etenikin älykkään liikkumisen, energiatehokkuuden sekä kiertotalouden saralla.

Hongkong rakentaa tulevina vuosina uuden kaupunkikeskustan ”Kiinan Piilaakson” Shenzhenin eteläpuolelle Manner-Kiinan rajan viereen. Hanke on osa Hongkongin laajempaa kehittämisstrategiaa, jossa Hongkongin talous tulee jatkossa rakentumaan kahden erillisen, toisiaan tukevan keskusta-alueen varaan: uuden Northern Metropolisin ja olemassa olevan Harbour Metropolisin. Harbour Metropolis kattaa nykyisen keskusta-alueen sekä vasta suunnitteilla olevan tekosaarihankkeen Lantau Tomorrow’n, joka sijoittuu Lantaun saaren ja Hongkongin saaren väliin. Lantaun saarella sijaitsee mm. Hongkongin kansainvälinen lentokenttä. 

Kartta Greater Bay Areasta ja Hongkongista

Hankkeen aikajänne on noin 20 vuotta. Tähän mennessä Hongkongin hallinto on budjetoinut hankkeeseen 100 mrd HKD. Varat korvamerkitään Hongkongin tulevaisuusrahastosta maankäytön, asumisen ja liikenneinfran kehittämiseksi. Hankkeen kustannukset tulevat kuitenkin olemaan tätä suuremmat, ja loput varat on tarkoitus kerätä yksityisiltä rahoittajilta ja muiden järjestelyiden kautta.

Alueen suunnitellaan linkittyvän tiiviisti ja monisäikeisesti Manner-Kiinan puolella sijaitsevaan Shenzheniin, jonka maantieteellisestä läheisyydestä haetaan synergiaetuja uuden alueen kehitykseen. Shenzhenin kautta Hongkongin suunnitellaan kytkeytyvän tiiviimmin laajempaan Greater Bay Areaan (GBA), joka kattaa Hongkongin ja Macaon lisäksi Helmijoen suiston talousalueen Guangdongin provinssissa. Kiinan keskushallinnon suunnitelmissa Greater Bay Areasta on kaavailtu maailmanluokan talouskeskittymää. Projekti liittyy olennaisesti myös suunnitelmaan integroida Hongkong tiiviimmin osaksi Manner-Kiinaa säilyttäen kuitenkin sen erillishallinnon. Hongkongin seuraava hallintojohtaja John Lee on nostanut hankkeen yhdeksi prioriteeteistaan.

Liikkuvuus — ihmiset, osaaminen, pääoma ja tavarat — on hankkeen keskiössä. Alueelle suunnitellaan kattavaa raideliikenneverkostoa mahdollistamaan joustava ja helppo liikkuvuus sekä Hongkongin sisällä että Hongkongista ulos ja sisään. Alueelta on erinomaiset jatkoyhteydet Shenzhenin kautta edelleen laajemmalle muualle Kiinaan GBA-alueelle ja Hongkongin lentokentän kautta Macaoon, mantereen puolella sijaitsevaan naapurikaupunkiin, ja edelleen Zhuhain suuntaan.

Northern Metropolisista ja Shenzhenin puolella sijaitsevasta Qianhain alueesta kaavaillaan yhdessä Helmijoen itärannan merkittävää logistiikkakeskittymää, joka palvelee siten myös tavaravientiä Kiinasta Hongkongin kautta maailmalle. Rajanylitysliikennettä pyritään helpottamaan ja suoraviivaistamaan mm. uusilla rajanylityspisteillä ja kehittämällä hallinnollisia ja digitaalisia järjestelyjä. Northern Metropolis -hanketta tukevat myös Hongkongin panostukset lentokentän sekä satamatoimintojen kehittämiseksi.

Innovaatio- ja teknologia-alasta suunnitellaan uutta tukipilaria Hongkongin taloudelle. Alueelle kaavaillaan tähän keskittyvää San Tin Technopole -nimistä aluetta, jota kuvaillaan ”Hongkongin Piilaaksoksi”. Tätä tavoitetta tukee se, että Shenzhen on jo nyt yksi Manner-Kiinan johtavista tiede- ja teknologiasektorin innovaatiokeskittymistä: Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön kiinalaisten kaupunkien innovaatiokyvykkyys-listauksessa Shenzhen sijoittui ensimmäiseksi ja World Intellectual Property Organization listasi Global Innovation Indexissään Shenzhen–Hongkong–Guangzhoun alueen maailman toiseksi merkittävämmäksi innovaatioklusteriksi.

Asuntorakentamisen toivotaan helpottavan Hongkongia vaivaavaa asuntopulaa. Uudesta alueesta kaavaillaan kotia jopa 2,5 miljoonalle asukkaalle. Muuttoliikettä alueelle odotetaan paitsi Hongkongin nykyisiltä tiiviisti asutetuilta asuinalueilta myös Manner-Kiinan puolelta.

Hongkongin alueellista kehitystä pyritään tasapainottamaan luomalla alueelle myös lisää korkean teknologian työpaikkoja. Uusien innovaatio- ja teknologia-alan työpaikkojen lisäksi alueelle suunnitellaan muun muassa siirrettävän joitain hallinnon toimitiloja nykyiseltä keskusta-alueelta.

Erityisesti energia, jätehuolto ja älykäs liikenne luovat mahdollisuuksia suomalaisille

Suomalaisyrityksille kehityshanke tuo erilaisia mahdollisuuksia etenkin kaupunkirakentamisen ja infrastruktuurihankkeiden parissa. Hongkong pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä on tarkoitus saavuttaa vähentämällä energiankulutusta ja energian hiilipäästöjä, kehittämällä jätehuoltoa ja sähköistämällä liikennettä. Alueen energiaratkaisuissa pyritään energiatehokkuuteen, mikä voi tarjota markkinamahdollisuuksia suomalaisille kaukokylmä- ja kaukolämpöratkaisuille sekä jätteestä energiaksi -ratkaisuille.

Älykkään liikkumisen osalta sähköautojen lataus ja akkujen kierrätysratkaisut tuovat uusi mahdollisuuksia. Hongkong haluaa panostaa vahvasti rakennussektorin digitalisointiin, ja tähän liittyvään koulutukseen, tämä voi avata mahdollisuuksia erilaisille suomalaisille proptech-ratkaisuille.

Koko Northern Metropolis-alueen, rakennusten sekä myös lentokentän jätehuollon kehittämistä mietitään. Suomi tunnetaan kiertotalousratkaisuiden edelläkävijänä.

Greater Bay Area

Kaupungit: Hongkong, Macao, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Jiangmen, Zhongshan, Foshan, Zhaoqing, Huizhou, Dongguan

56 000 km²

86 miljoonaa asukasta

BKT 1 669 miljardia USD (2020)

Northern Metropolis (suunnitelma)

n. 300 km²

2,5 miljoonaa asukasta

650 000 työpaikkaa

 

Teksti: Mika Finska, Team Finland -erityisasiantuntija ja Lotta Huhtamäki, harjoittelija, Suomen pääkonsulaatti, Hongkong