Facebook ja WhatsApp suosituimmat sosiaalisen median kanavat arabimaissa

Facebook ja WhatsApp suosituimmat sosiaalisen median kanavat arabimaissa

Facebook ja WhatsApp ovat kaikkein käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia kaikkialla arabimaailmassa. Sosiaalisen median käyttäjistä suurin osa on nuoria.

Grafiikka

Sosiaalisen median nousun myötä internetin käyttäjät arabimaissa omaksuivat nopeasti uuden teknologian ja alkoivat käyttää kaikkea, mitä se tarjoaa yhteyksien luomiseen, yhteydenpitoon ja tiedon jakamiseen toisten kanssa.

Arabimaiden nuoriso oli heti sosiaalisen median käyttäjien kärjessä. Pian heidän joukkoonsa tuli muitakin väestöryhmiä. Liike-elämän ja median edustajat nousivat sosiaalisen median uuden aallon harjalle vakiinnuttamaan virtuaalisen läsnäolonsa, luomaan yhteyksiä omiin asiakkaisiinsa ja johtajiinsa sekä mainostamaan tuotteitaan ja palvelujaan.

Myös arabimaiden hallitukset ovat ymmärtäneet sosiaalisen median tärkeyden ja ovat alkaneet hyödyntää sitä. Tämä on tukenut viestintää kunkin arabimaan keskeisten toimijoiden, sen koko väestön, yritysten ja hallituksen välillä.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti

Sosiaalisen median käyttäjät loivat nopeasti uusia käyttötapoja uusille kanaville. Nykyään he menevät sosiaaliseen mediaan juttelemaan, ylläpitämään tapahtumatietoja, jakamaan ideoita, kuvia ja videoita, hakemaan tietoa tietyistä aiheista, tai yksinkertaisesti olemaan yhteydessä muuhun maailmaan verkossa.

Arabimaiden väestöjä pidetään nuorekkaina, sillä yli yksi kolmasosa kunkin maan väestöstä on alle 25-vuotiaita tai nuorempia.

Sosiaalisen median käyttäjistä arabimaissa suurin osa onkin nuoria. Esimerkiksi vuoden 2013 kesäkuun tietojen mukaan kaikista käyttäjistä oli 16–34-vuotiaita 77 prosenttia. Toukokuussa 2014 Facebookin käyttäjiä oli 15–29-vuotiaiden ryhmässä 67 prosenttia.

Grafiikka2

Facebook 87 %, WhatsApp 84 %, YouTube 39 %, Instagram 34 %, Twitter 32 %

Kuvalähteet ja lisätietoja: Arab Social Media Report 2015(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ramzi Nijem


Kirjoittaja työskentelee hallintovirkailijana Suomen yhteystoimistossa Palestiinalaisalueilla.