EU:n ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa

EU:n ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa

EU:n ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa 1.3.2013. EU on Perun kolmanneksi tärkein kauppakumppani. Sopimus edistää osapuolten tavaroiden ja palveluiden markkinoillepääsyä sekä avaa markkinoita julkisten hankintojen ja investointien osalta.

Kauppasopimus edistää suomalaisyritysten markkinoillepääsyä. Kauppasopimuksen voimaantulon myötä teollisuustuotteiden ja kalatuotteiden tullit poistetaan ja maataloustuotteiden tullitaso laskee huomattavasti. Markkinoillepääsyn lisäksi sopimuksen myötä toimeenpannaan Maailman kauppajärjestön sitoumuksia kattavampia sääntöjä, jotka takaavat Perun markkinoilla toimiville yrityksille ennustettavamman toimintaympäristön. Vuonna 2011 Suomen vienti Peruun oli noin 64,5 miljoona euroa ja tuonti Perusta noin 329 miljoonaa euroa.