Etelä-Kiinan erityisalueille halutaan palveluliiketoiminnan, tieteen ja teknologian yrityksiä ja asiantuntijoita

Etelä-Kiinan integraatio- ja kehittämishankkeet etenevät. Kiinan keskushallinto ilmoitti syyskuussa 2021 uusista hankkeista, joilla pyritään kehittämään Qianhain ja Hengqinin erityisalueita.

Qianhai ja Hengqin ovat Guangdongin maakunnassa sijaitsevia talousalueita, jotka perustettiin vuonna 2009. Niiden on tarkoitus tiivistää Etelä-Kiinan yhteistyötä Hongkongin ja Macaon kanssa ja edistää koko alueen talouden rakennemuutosta ja talouskasvua. Syyskuussa 2021 ilmoitettujen uudistusten myötä Qianhai laajenee kahdeksankertaiseksi. Alueelle toivotaan etenkin palveluliiketoimintaan keskittyviä yrityksiä. Hengqinin erityisalue puolestaan on Kiinan lahja Macaolle, jonka toivotaan monipuolistavan Macaon talouden rakennetta.

Käytännössä integraatio tapahtuu etenkin sääntelyä yhdenmukaistamalla. Qianhain ja Hengqinin liiketoimintaympäristöjä halutaan kehittää sellaisiksi, että ne muistuttavat Hongkongia ja Macaota. Alueille halutaan houkutella ulkomaisia, hongkongilaisia ja macaolaisia yrityksiä ja osaajia. Alueiden vetovoimatekijöinä toimivat englanninkielinen ja kevyt sääntely-ympäristö sekä läheisyys Hongkongiin, Macaoon ja Shenzheniin.

Qianhai

Qianhai on Shenzhenissä sijaitseva erityisalue, joka perustettiin vuonna 2009 lisäämään palvelusektorin yhteistyötä Shenzhenin ja Hongkongin välillä. Syyskuussa 2021 Kiinan keskushallinto ilmoitti uudistuksista, joiden myötä alueen on tarkoitus laajeta kahdeksankertaiseksi, nykyisestä 15 neliökilometristä 120 neliökilometrin kokoiseksi. Lisäksi integraatiota on tarkoitus syventää laadullisesti. Qianhaissa halutaan kehittää etenkin korkean arvonlisän palveluliiketoimintaa. Alueelle halutaan houkutella lisää yrityksiä, joiden toimialoja ovat esimerkiksi kansainvälinen liiketoiminta, huipputeknologia, tekoäly, merenkulun palvelut, vihreä rahoitus, terveydenhuolto ja oikeuspalvelut. Qianhaista on tarkoitus tehdä Hongkongiin ja Macaoon integroitunut maailmanluokan liiketoiminta-alue vuoteen 2035 mennessä.

Qianhaissa toteutetaan myös erilaisia sääntelyuudistuksia, joilla halutaan yksinkertaistaa liiketoimintaympäristöä ja saada sääntely-ympäristöstä Hongkongia muistuttava. Ulkomaisia, hongkongilaisia ja macaolaisia yrityksiä ja start-upeja halutaan houkutella esimerkiksi helpolla yritysrekisteröitymisellä, edullisella veropolitiikalla ja start-upien toimistokulujen hyvityksillä. Lisäksi Qianhaihin on perustettu kansainvälinen tuomioistuin, joka toimii englanniksi ja noudattaa jossain määrin Hongkongin lainsäädäntöä. Kolmannes erityisalueesta varataan Hongkongiin sijoittaneille yrityksille. Qianhaissa toimii nyt 11 500 tällaista yritystä. Toiveena on, että modernia palvelukauppaa Hongkongissa harjoittavat yritykset voisivat laajentaa toimintaansa mantereen puolelle Qianhain kautta.

Qianhaihin halutaan houkutella myös tieteen ja teknologian asiantuntijoita ulkomailta ja Hongkongista. Osaajat voivat saada esimerkiksi rahoitusta tutkimuslaitosten perustamiseen ja perheensä asumis- ja koulutuskustannuksiin, ja heidän maahantulonsa pyritään tekemään mahdollisimman vaivattomaksi. Tätä tarkoitusta varten Qianhaissa avattiin tammikuussa 2022 palvelukeskus, josta osaajille suunnatut palvelut saa helposti (Qianhai International Talent Hub). Lisäksi alueille suunnitellaan uusia kansainvälisiä kouluja ja sairaaloita, mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille ja terveysteknologian viennille. Uuden infrastruktuurin rakentaminen voi luoda mahdollisuuksia myös suomalaisille kaupunkirakentamisen toimijoille (prop tech, cleantech).

Myös rahoitussektorin integroiminen jatkuu Qianhaissa. Alueella helpotetaan pääsyä sekä Hongkongin että Manner-Kiinan rahoitusmarkkinoille, ja myös renminbin ylirajaista käyttöä ja valuuttakauppaa helpotetaan. Lisäksi Hongkongin, Macaon ja Guangdongin alueen on tarkoitus tehdä yhteistyötä vihreän rahoituksen parissa. Mannerkiinalaisille yrityksille tarjotaan apua, kun yritykset hakevat Hongkongista ja Macaosta rahoitusta vihreille hankkeilleen. Hongkongin ja Shenzhenin hallinnot jatkavat rahoitusalan yhteistyötä.

Hengqin

Hengqin on Zhuhain kaupungin eteläosassa sijaitseva saari, josta tuli Macaon erityisvyöhyke vuonna 2009. Alueen tarkoituksena on ollut monipuolistaa Macaon elinkeinorakennetta, joka keskittyy edelleen paljolti uhkapelaamiseen ja turismiin (BKT-osuus 62,25 %). Hengqinissä keskitytään tällä hetkellä etenkin opetukseen, kulttuuriin ja korkeaan teknologiaan. Alueella on toiminut vuodesta 2013 Macaon yliopiston kampus, jolla noudatetaan Macaon lainsäädäntöä.

Nyt yhteistyötä halutaan syventää entisestään. Hengqiniä hallinnoimaan perustetaan uusi yhteiskomitea, jota johtavat Guangdongin maakuntajohtaja (governor) ja Macaon hallintojohtaja. Uuden yhteishallinnon on tarkoitus alkaa 2024.

Hengqinin halutaan vahvistavan Macaon pitkän aikavälin taloutta panostamalla uusiin teknologioihin, toimialoihin ja liiketoimintamalleihin Toimialat, joita yhteistyöllä halutaan ensisijaisesti vahvistaa, ovat tutkimus ja tuotekehitys, korkean teknologian valmistusteollisuus, kiinalainen lääketiede, kulttuuriturismi, kaupalliset toimialat sekä moderni rahoitusala.

Hengqinin on tarkoitus myös laajentaa Macaossa asuvien elintilaa. Aluetta kehitetään niin, että se vastaisi julkisilta palveluiltaan ja sosiaaliturvaltaan Macaota, jotta se houkuttelisi etenkin nuoria macaolaisia opiskelemaan, asumaan ja perustamaan yrityksiä alueelle. Lisäksi Hengqinissä lasketaan tuloveroa ja sopeutetaan sääntely-ympäristöä vastaamaan Macaon käytänteitä. Integraatio on määrä saada päätökseen vuoteen 2029 mennessä. Tavallaan alueesta on de facto tulossa osa Macaota, mikä kaksinkertaistaa Macaon maa-alan.

Jo nyt on nähtävissä, että useat yritykset Macaosta ovat muuttamassa moderniin Hengqiniin muualta Macaosta. Alueelle ovat etabloitumassa myös mannerkiinalaiset yritykset.

Lisätietoa hankkeista

Kiinan keskushallinto ilmoitti Qianhain ja Hengqinin alueiden uusista kehittämissuunnitelmista syyskuussa 2021, mutta sittemmin tietoa uusista aikeista on julkaistu niukasti. Kummallakin hankkeella on pitkä aikajänne: Hengqinissä tähdätään vuoteen 2029 ja Qianhaissa vuoteen 2035. Kiinassa tyypillistä on, että projekteista kerrotaan alkuun vain suuret visiot, ja yksityiskohdat ja toteutus selviävät vasta myöhemmin. Kun hankkeita aletaan lopulta toteuttaa käytännössä, tapahtuvat projektit usein nopeasti ja suurella volyymilla. Projektien seuraaminen ja kontaktien luominen jo varhaisessa vaiheessa lisäävät mahdollisuuksia menestyä hankkeissa.

Qianhain ja Hengqinin kehittäminen on osa Kiinan Greater Bay Area -hanketta, jolla pyritään tiivistämään Hongkongin, Macaon ja yhdeksän Guangdongin maakunnassa sijaitsevan kaupungin taloudellista yhteistyötä ja integraatiota. Tavoitteena on muodostaa Etelä-Kiinaan suuri yhtenäinen talousalue, joka kehittäisi Kiinan palvelutaloutta ja edistäisi talouden kansainvälistymistä.

Julia Lintunen, harjoittelija, Suomen pääkonsulaatti, Hongkong