Egyptin markkinamahdollisuudet suomalaisille yrityksille

Egyptin kansantalous kasvoi vuonna 2020 lähes kolme prosenttia. Vuoteen 2019 verrattuna se laski liki kolme prosenttia. Suurimmat syyt kasvun hiipumiseen olivat COVID-19 aiheuttama matkailualan taantuma ja ulkomailla työskentelevien egyptiläisten rahalähetysten vähentyminen. Toisaalta talouden kasvua paransi ns. megaprojektit, kuten uuden hallinnollisen pääkaupungin ja useiden uusien kaupunkien rakentaminen sekä Suezin kanavan laajennus. Myös ulkomaisten suorien investointien määrä oli korkealla tasolla. Team Finland toiminnan painopistealueiksi Egyptissä olemme valinneet koulutuksen, ICT:n sekä energia ja Biotech- alat.

Kysyntätilanne:

Koulutus: Egyptin väestö kasvaa yli kahdella miljoonalla hengellä vuodessa. Kysyntää koulutukselle on kaikilla tasoilla. Käynnissä on kokonaisvaltainen koulutusuudistus. Egyptin koulutusministeri vieraili Suomessa marras-joulukuun vaihteessa 2021. Suomella on hyviä toimijoita lastentarha- ja K12 -koulutuksessa sekä teknisessä koulutuksessa. Yhteistyötä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa ollaan kehittämässä. Suomalaisella koulutuksella on erittäin hyvä maine ja kysyntää Egyptissä.

ICT: Egyptin ICT ministeri suunnittelee vierailua Suomeen maaliskuussa 2022. Yhteistyötä tullaan kehittämään mm. tekoälyssä sekä digitalisaatiossa. Egypti tarvitsee uutta teknologiaa ja osaamista. Yrityksistä veturiyritykset Nokia ja TietoEvry ovat aktiivisia Egyptissä.

Energia ja biotech: Egypti tuottaa jo nyt sähköä yli oman tarpeensa. Egypti vie energiaa naapurimaihin ja maan tavoitteena on päästä myös Euroopan markkinoille. Suomalaisyrityksillä Wärtsilän johdolla on paljon tarjottavaa ja mahdollisuuksia Egyptissä. Vesiteknologiassa ja jäteveden puhdistuksessa suomalaisyritykset ovat jo saaneet kaupallisia tilauksia, osittain EU-rahoituksen tuella. Tätä mallia ja työtä jatketaan.

Egypti on maa, jossa valtiojohtoisuus ja byrokratia korostuvat. Usein suomalaisyrityksen vastapuolena on valtiollinen toimija eikä yksityinen yritys. Tästä syystä myös suurlähetystön rooli auttaa yritysten hakeutumisessa markkinoille ja tarve vaikuttaa korostuu. Tämä vaatii oikeita kanavia sekä yhteyksien ja verkostojen luomista.