Edullisten työtilojen tarjonta startupeille kasvussa New Yorkissa

Edullisten työtilojen tarjonta startupeille kasvussa New Yorkissa

Suomalaisille pienyrityksille, startupeille ja freelancereille saattaa olla haasteena Yhdysvaltojen markkinoille tuloon liittyen sopivien työtilojen löytyminen ja kalliit vuokrat etenkin New Yorkissa.

Yhdysvalloista löytyy kuitenkin ratkaisu toimitilaongelmaan, sillä viime vuosina niin sanottujen jaettujen työtilojen tarjonta on kasvanut huimasti. Jaettujen työtilojen tarkoituksena on myös luoda fyysisiä ja virtuaalisia työyhteisöjä, joissa työntekijät voivat jakaa työtilojen lisäksi myös palveluita ja ideoita muiden jäsenien kanssa.

New Yorkissa on tällä hetkellä yli seitsemänkymmentä jaettua työtilaa, joissa pöytäpaikan kuukausivuokra vaihtelee 20 USD ja 900 USD välillä.

Teknologia-alan startupit ovat käyttäneet jaettuja työtiloja jo jonkin aikaa, mutta niiden tarjoamat kustannussäästöt ja yhteisöllisyys houkuttelevat myös esimerkiksi märkälaboratorioita tarvitsevia luovien alojen toimijoita.

Mukana koulutuspalveluita

Usein työtilojen tarjoajat keskittyvät tietyille aloille, ja tarjoavat työpöytätilan lisäksi esimerkiksi keittiö- tai laboratoriotiloja. Yksittäisten työtilojen lisäksi markkinoilla on muutamia useita työtiloja vuokraavia toimijoita.

Monessa jaetussa työtilassa saattaa toimia myös yrityskiihdyttämö tai –hautomo, joka voi tarjota jäsenistölleen kursseja ja yrityksen alkuvaiheen ongelmiin liittyvää koulutusta.

Ohessa on esimerkkinä muutamia jaettuja työtilavaihtoehtoja eri alojen yrittäjille ja startupeille New Yorkissa.

Pääkonsulaatti ei kuitenkaan toimi suosittelijana minkään tietyn työtilan suhteen.

Urban future Lab

Maaliskuussa 2014 ovensa avannut Urban Future Lab, joka sijaitsee on Brooklynin Tech Trianglessa, on keskittynyt helpottamaan Cleantech-sektorin, erityisesti energia-, vesi- ja jäte-alan yrittäjiä, jotka kamppailevat yrityksen perustamisen ja kasvamisen kanssa New Yorkissa.

New York City Economic Development Corporation's (NYCEDC) teki yhteistyötä New York University's Polytechnic School of Engineering kanssa suunnitellessaan tuhannen neliön kiinteistöä, joka keskittyy tarjoamaan ensiluokkaisia palveluita edesauttaakseen yhteistyötä, innovaatioita, kaupallistumista ja yrittäjyyttä Cleantechin saralla. 

Suomen EK:ta vastaava Dansk Industi on muun muassa yksi Urban Future Labissa toimivista organisaatioista. Urban Future Lab voisi olla loistava mahdollisuus myös suomalaisille Cleantech-sektorin alan yrittäjille päästä osaksi innovatiivista Brooklyn Tech Trianglea.

Harlem Biospace 

Harlemin Biospace on ainoa laatuaan oleva bioteknologian yrityshautomo, joka tarjoaa kohtuuhintaisia jaettuja märkälaboratorioita New Yorkissa.

Harlem Biospace sijaitsee Columbian yliopiston, City College of New Yorkin ja tulevan Columbia Manhattanville -kampuksien läheisyydessä. Kuukauden vuokrapöytä maksaa 995 USD, johon sisältyy muun muassa oma työpiste, jaettu märkälaboratio, mentorin ja sijoittajien ohjausta, pääsyn korkeatasoisiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä verkoston samanhenkisiin biotechin yrittäjiin.

WeWork 

Vuonna 2010 perustettu WeWork -yritys on yksi suurimmista jaettujen työtilojen tarjoajista. WeWorkin työtiloja voi vuokrata kuudesta Yhdysvaltojen suurimmasta kaupungista ja se toimii pelkästään New Yorkissa jo kahdessakymmenessä eri paikassa.

Verkkomainonnan alalla toimiva Kiosked Oy on yksi suomalaisista yrityksistä, jolla on kokemusta WeWorkistä. Kioskedilla on vuokrattu toimistotila Bryan Parkissa sijaitsevassa WeWorkin rakennuksessa ja WeWorkin jäsenenä yrityksen työntekijät voivat käyttää myös muiden WeWork-rakennusten yhteistiloja.

Kiosked on ollut tyytyväinen WeWorkin tarjoamiin palveluihin ja toimipisteen perustaminen New Yorkiin kävi erittäin helposti. Kiosked hankki valmiiksi sisustetun toimistotilan WeWorkista, eikä kuukausisidonnainen vuokra ole vaatinut yritykseltä pitkäaikaista sitoumusta.

WeWork

WeWorkia on kehunut myös suomalais-amerikkalainen kauppakamari (FACC), jolle on ollut erityisesti hyötyä WeWorkin verkostosta ja verkostoitumista helpottavista tapahtumista.

WeWorkissä on mahdollista myös järjestää yksittäisiä tilaisuuksia ja FACC:lla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä WeWorkissä, muun muassa erittäin onnistunut pelialojen tapahtuma järjestettiin Bryant Parkissa sijaitsevassa WeWorkin työtilassa maaliskuussa.

MakeShift 

New Yorkin Brooklynistä sijaitsevasta Williamsburgista on tullut viime vuosina luovien alojen mekka, jossa monet alan huiput haluavat työskennellä. Suuri toimistotilojen kysyntä on luonnollisesti nostanut alueen toimistotilojen vuokrat pilviin. Williamsburgista löytyy kuitenkin myös jaettuja ”co-working” -tiloja, kuten näitä paikallisesti usein kutsutaan. 

San Franciscossa toimintansa aloittanut MakeShift Society tarjoaa eri luovien alojen startupeille ja freelancereille - graafisesta suunnittelusta muotialaan - mahdollisuuden aloittaa ja kasvattaa bisnestään jaetuissa työtiloissa. Työtila toimii myös hyvänä promootiotyökaluna asiakastapaamisissa, minkä lisäksi samoilla aloilla työskentelevistä muista vuokralaisista on paljon hyötyä niin verkostojen kasvattamisen kuin paikallisten business tapojen oppimisen kannalta. 

Williamsburgin MakeShift Societyn yksi perustaja Bryan Boyer on asunut Suomessa pitkään ja ymmärtää Suomen ja Yhdysvaltojen toimintakulttuurien erot. Suomalaisista yrityksistä muun muassa kirjallisuusagentuuri Elina Ahlbäck Agency on pitänyt toimistoaan Makeshiftin alakerrassa.

Yhteenvetona, jaettu toimipiste on kevyehkö ja siten etenkin alkuvaiheessa suositeltava toimistomuoto Yhdysvaltojen markkinoille aikovalle startupille, freelancerille tai pienyrittäjälle. Suurin välitön hyöty verrattuna oman toimiston hankkimiseen on sen olemattomat aloituskulut, helppous, saatavuus ja joustavuus.

Jaetun toimipisteen kautta saadut verkostot, vertaistuki ja muilta oppimalla saatava tietotaito ovat seikkoja, jotka etenkin markkinoille vasta pyrittäessä ovat mittaamattoman arvokkaita. Liittymällä jaetun työtilan yhteisöön pääsee lähes automaattisesti osaksi New Yorkin innovatiivista ja aktiivista ilmapiiriä, josta kaupunki on erityisen tunnettu.

Digital NYC sivu on tehnyt kattavan listauksen (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)New Yorkista löytyvistä jaetuista- ja yhteisistä työtiloista.

Annemarie Hjorth

kauppa