Brittihallitus pyrkii aluepolitiikallaan vastaamaan eriarvoisuuden kasvun, tuottavuuden laskun ja EU-eron tuomiin haasteisiin

Ison-Britannian hallituksen helmikuussa 2022 julkaisema "White Paper: Levelling up" on vuoteen 2030 ulottuva pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla pyritään koko järjestelmän tasoiseen muutokseen sekä tasaamaan alueiden välisiä taloudellisia, sosiaalisia ja kansanterveydellisiä eroja.

Levelling up-ohjelman tavoitteena on kasvattaa kotimaisia tutkimus- ja kehitysinvestointeja vähintään 40 %:lla vuoteen 2030 mennessä seuraaville alueille: Pohjois-, Keski- ja Lounais-Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Julkisten tutkimusinvestointien kannattavuutta perustellaan sillä, että julkinen rahoitus houkuttelee myös yrityksiä tekemään investointeja. Ohjelma ehdottaa myös kolmen innovaatioklusterin perustamista (Greater Manchester, West Midlands ja Glasgown alue). Innovaatioklustereihin haetaan mallia MIT- Greater Bostonista ja Silicon Valleystä. Innovaatioklustereihin on tarkoitus ohjata 100 miljoonaa puntaa uutta valtionrahoitusta vauhdittamaan alueiden innovaatiotoimintaa.

Levelling up -ohjelma on brittihallituksen lippulaiva. Ohjelma koostuu neljästä politiikkatavoitteesta ja niitä toteuttavista 12 alatavoitteesta. Ohjelma asettaa tavoitteita muun muassa tuottavuuden ja investointien kasvuun, elinajanodotteen kehitykseen, ensiasunnon ostajien määrän sekä asuntojen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Ohjelmaan on koottu jo meneillään olevia prosesseja ja rahoitusta sekä uusia toimia.

Tavoitteiden saavuttamisessa keskeisinä keinoina nähdään osaamisen vahvistaminen, infrastruktuuri-investoinnit, yksityisten investointien houkutteleminen julkisten investointien avulla, investointien kasvattaminen Lontoon ja Itä-Englannin ulkopuolella sekä päätöksenteon hajauttaminen entistä enemmän alueille. Ohjelma sisältää myös suunnitelman valtion virastojen ja toimintojen hajasijoittamisesta.

Paine tasata alueiden välisiä eroja suuri, erityisesti tuottavuuteen halutaan muutosta

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti tuottavuudessa tapahtuneeseen merkittävään laskuun. 1970-luvulta 2000-luvun alkuun saakka tuottavuus kasvoi keskimäärin 2,7 % vuodessa. Kehityksessä tapahtui käänne huonompaan maailmanlaajuisen talouskriisin aikaan eikä Britannia ole päässyt kriisin jälkeen takaisin nousu-uralle.

Britannia on jakautunut myös tuottavuuden näkökulmasta hyvin erilaisiin alueisiin. Vain kolme aluetta – Lontoo, Itä-Englanti ja Kaakkois-Englanti – tuottavat niihin sijoitettuja julkisia panostuksia enemmän. Iso osa alueista saa merkittävää julkista tukea, mutta tuet eivät tuota alueilla riittävästi kasvua. Levelling-up -ohjelmalla on tarkoitus luoda työkaluja, joilla julkiset sijoitukset saadaan kaikilla alueilla kannattamaan.

Liikenteen, rakentamisen ja parempien fyysisten ja digiyhteyksien kehittäminen

Sekä fyysisten että digitaalisten yhteyksien parantamisen nähdään olevan avainasemassa, jotta eri alueet, kaupungit ja yhteisöt voivat menestyä. Hallitus julkaisi viime syksynä 4,8 miljardin punnan Levelling Up -rahaston seuraavalle neljälle vuodelle. Tämä on tarkoitettu paikalliseen infrastruktuuriin: liikenteeseen, digiyhteyksiin, kaupunkien keskustojen kehittämiseen ja asuinrakentamisen lisäämiseen alueilla. Hallituksen rahoitusta tullaan suuntaamaan erityisesti köyhemmille alueille, jotka ovat kärsineet aiempien vuosien säästötoimenpiteistä kohtuuttoman paljon.

Kattavamman junaverkoston lisäksi hallitus haluaa kehittää julkista liikennettä, erityisesti bussiliikennettä, isoimmissa kaupungeissa. Paikallisliikenteeseen liittyen päätöksentekoa viedään enemmän alueille ja mallina käytetään Lontoon julkista liikennettä. Britanniassa on suuria alueellisia eroja matkapuhelin- ja laajakaistayhteyksissä. Ohjelman tavoitteena on 4G- ja laajakaistakattavuus koko maahan vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelman keskiössä päätöksenteon hajauttaminen Lontoosta Englannin alueille

Englannissa lyhyen aikavälin tavoitteena on laajentaa päätöksenteon hajauttamista (devoluutiota) kattamaan yhdeksän uutta sopimusta alueiden kanssa. Alueille siirrettäisiin liikenteeseen, rakentamiseen ja osaamiseen liittyvää päätöksentekoa. Tällä hetkellä Englannissa on voimassa yhdeksän vastaavaa sopimusta. Näistä onnistuneimpien, kuten Greater Manchesterin ja West Midlandsin, alueellista päätöksentekoa halutaan myös lisätä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on mahdollistaa sama päätöksentekomalli kaikille alueille Englannissa.

Päätöksenteon hajauttamiseen liittyen hallituksen tavoitteena on, että valtion virkamiehistä 25 % työskentelisi Lontoon ulkopuolella vuoteen 2025 mennessä.

Kymmenen uutta vapaasatamaa

Britannia pyrkii vapaasatamilla luomaan kansainvälisenkaupan ja investointien sekä innovaatioiden keskittymiä. Hallitus perustaa kymmenen uutta vapaasatamaa ympäri Britannian, kahdeksan Englantiin ja kaksi Skotlantiin. Vapaasatamissa sijaitseville yrityksille tarjotaan verohelpotuksia sekä muita tukia. Myös innovaatiot ja yliopistot halutaan mukaan. Englannissa sijaitsevat vapaasatamat ovat seuraavissa: East Midlands Airport, Felixstowe ja Harwich, Humberin alue, Liverpoolin kaupungin alue, Plymouth, Solent, Thames ja Teesside. Lue lisää suunnitelmista täältä (englanniksi): Englanti(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Skotlanti. (Linkki toiselle verkkosivustolle) 

Julkisella rahoituksella kannustetaan investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Tällä hetkellä sekä julkinen että yksityinen TKI-rahoitus on Britanniassa maantieteellisesti ja väestömäärään nähden epätasaisesti jakautunut. Suurin osa julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta kohdistuu Lontooseen ja Itä-Englantiin.

Levelling up-ohjelman tavoitteena on kasvattaa kotimaisia tutkimus- ja kehitysinvestointeja vähintään 40 %:lla vuoteen 2030 mennessä seuraaville alueille: Pohjois-, Keski- ja Lounais-Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Esimerkiksi bisnes- ja energiaministeriö BEISin kautta kanavoitavasta rahoituksesta on jatkossa tarkoitus ohjata 55 % ns. Greater South Eastin ulkopuolelle budjettivuoteen 2024/2025 mennessä. Julkisten tutkimusinvestointien kannattavuutta perustellaan sillä, että julkinen rahoitus houkuttelee myös yrityksiä tekemään investointeja.

Ohjelma ehdottaa myös kolmen innovaatioklusterin perustamista (Greater Manchester, West Midlands ja Glasgown alue). Innovaatioklustereihin haetaan mallia MIT-Greater Bostonista ja Silicon Valleystä. Innovaatioklustereihin on tarkoitus ohjata 100 miljoonaa puntaa uutta valtionrahoitusta vauhdittamaan alueiden innovaatiotoimintaa.

Lisätietoja:
yleinen levelling up -agenda: Terhi Bunders, terhi.bunders@formin.fi 
korkeakoulutus ja tiede: Birgitta Vuorinen, birgitta.vuorinen@formin.fi