Australian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Australia on hyvin verrattavissa Pohjoismaihin: elintaso, turvallisuus, ilmainen terveydenhoito, julkinen liikenne, korkea koulutustaso ja tiukka normisto ovat hyvin samankaltaisia. Australiassa on kova kysyntä pohjoismaisille tuotteille, teknologioille ja palvelukonsepteille. Tärkeimmät kasvutoimialat ovat digi-, energia-, ruoka-, terveys-, valmistus- ja mineraaliteollisuus. Teollisissa investoinneissa kumppaneita haetaan tällä hetkellä erityisesti energian tuotannossa, energiatehokkuudessa, liikenteessä, vedyn hyödyntämisessä, kyberturvallisuudessa ja tietoliikenteessä, sekä kaivos- ja mineraalialalla.

Koska Australiassa oman valmistuksen osuus on vain 5% bruttokansantuotteesta (Suomi 30%), on suomalaisille yrityksille suhteellisen vähän paikallista kilpailua. Erityisen hyviä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Australiassa tarjoavat: 


Digi

Australian kasvavilla IoT-markkinoilla (20 mrd. € 2024) on kysyntää suomalaisille sensori-, verkko-, analytiikka-, AI- ja EV-ratkaisuille. Tietoturvaan investoidaan miljardeja. Energia: 2021 budjetissa on investointeja 1,2 mrd. € päästöjen vähentämiseksi. 70% Australian energiasta tuotetaan kivihiilellä. Suomalaiset uudistuvan energian, vedyn hyödyntämisen, energian varastoinnin ja älykkään kulutuksen seurantaan liittyvät ratkaisut kiinnostavat.

Ruoka

30 mrd. € vientisektori Australialle. Suomalaisille vaihtoehtoisten proteiinilähteiden, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja tehokkaamman logistiikan ja arvoketjujen seurannan ratkaisuille on kysyntää.

Terveys

2021 budjetissa on varattu miljardi euroa vanhusten kotihoidon piiriin saamiseksi, ja terveydenhoitoon budjetoitiin 1,5 mrd. € digitaaliseen etähoitoon. Sovellukset, joissa huomioidaan yksilöllinen terveystieto, POC-diagnostiikka ja digitaaliset sovellukset, ja joiden avulla tuotetaan hoitoehdotuksia, interventioita ja ennakoivan terveydenhoidon optioita ovat kehittämiskohteina.

Valmistus

Teknologia ja yhteistyöprojektit, joilla Australia kykenee kehittämään omaa valmistavaa teollisuutta – avaruus- ja puolustusalat esimerkkeinä.

Mineraali

Mineraali-sektori jatkaa toimintaansa vahvana, ja se on tärkein vientiala Australialle (yhteensä 145 mrd. €). Automaatio, sähköistäminen, AI ja dataratkaisut, joilla parannetaan tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä ovat tuotekehityksen kohteena.


Esimerkkeinä investoinneista energian tuotannossa ja energiatehokkuudessa on vuonna 2020 julkaistu mittavia hankkeita. Liikenteen osalta mm. Uusi Etelä-Wales on ilmoittanut sähköistävänsä kaupunkiliikenteen 2050 mennessä. Queensland puolestaan suunnittelee valtaisaa vetyä hyödyntävää hanketta (suunnitteluvaihe 212 milj. €). PM Morrison on ilmoittanut yli 800 milj. € investoinneista kyberuhkien torjumiseksi. Kaivos- ja mineraalialalla on vuosittain investoitu yli miljardi euroa teknologiakehitykseen ja trendi on kasvava.
 

Satu Mattila-Budich, Suomen suurlähettiläs, Australia