Asiakkaana OECD: mahdollisuuksia suomalaisille asiantuntijapalveluille ja IT-ratkaisuille

OECD on merkittävä kansainvälinen organisaatio, jolla on yli 100 miljoonan euron vuosittainen hankintabudjetti. OECD:n tavoitteena on laajentaa toimittajaverkostoaan. Suomalaiset yritykset ja toimijat ovat tervetulleita rekisteröitymään OECD:n hankintaportaaliin ja sitä kautta osallistumaan kilpailutuksiin. Lisäksi Team Finland järjestää OECD:n kanssa hankintapäivän suomalaisille yrityksille ja asiantuntijoille 16.2.2023.

OECD(Linkki toiselle web-sivustolle.), jonka päämaja sijaitsee Pariisissa, on merkittävä asiantuntija-, tietojärjestelmä- ja toimistopalveluiden hankkija. OECD:n vuosittainen budjetti on noin 600 miljoonaa euroa, josta noin 115 miljoonaa käytetään ulkopuolisilta ostettavien tuotteiden ja palveluiden hankintoihin. Hankinnoista lähes puolet suuntautuu tutkimus- ja konsultointipalveluihin, loppuosa muodostuu pääosin tietojärjestelmä- ja toimistopalveluista.

OECD:n tavoitteena on laajentaa toimittaja- ja palveluntarjoajaverkostoaan. Myös suomalaiset yritykset ja toimijat ovat tervetulleita tarjoamaan ratkaisujaan ja palveluitaan.

Suomalaisten toimijoiden kannalta kiinnostavimpia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoavat OECD:n hankkimat asiantuntijapalvelut sekä IT-ratkaisut ja -palvelut.

OECD:n hankkimat asiantuntijapalvelut liittyvät järjestön tekemiin talous- ja yhteiskunnallisten aiheiden selvityksiin. Potentiaalisia toimittajia OECD:n asiantuntijapalveluhankkeisiin ovat esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, konsulttitoimistot, ajatushautomot ja yksittäiset tutkijat.

OECD:n IT-tarpeet kattavat laajasti eri IT-ratkaisuja ja -palveluita infrastruktuurista ja kyberturvallisuudesta tekoälyratkaisuihin ja koulutuspalveluihin. Ne voivat tarjota mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille IT-alan yrityksille.

OECD:n hankintamenettelyt

OECD:n noudattamat hankintamenettelyt riippuvat tilattavan palvelun tai tavaran arvosta. Alle 30 000 euron hankintoja voidaan tehdä suorahankintoina osastotasolla. Ennakoidulta arvoltaan 30 000–150 000 euron arvoisten hankintojen osalta pyydetään tarjouksia vähintään kolmelta toimittajalta, mutta tarjouspyynnöt voidaan lähettää ilman julkista menettelyä. Arvoltaan yli 150 000 euron arvoiset hankkeet toteutetaan julkisina kilpailutuksina.

Suuria hankintoja koordinoi OECD:n hankintayksikkö (OECD central purchasing group) vaikkakin hankintayksikön tehtävät ovat useissa hankkeissa luonteeltaan lähinnä hallinnollisia. Pääsääntöisesti tarjouspyynnön asiasisältö, mahdollisten toimittajien arviointi ei-julkisia tarjouspyyntöjä lähetettäessä sekä sopivimman toimittajan esivalinta tehdään usein asiasisällöstä vastaavassa OECD:n direktoraatissa. Yrityksen tunnettuus sekä hyvät kontaktit oleellisten osaamisalueiden johtaviin asiantuntijoihin OECD:ssä tukevat hankkeisiin mukaan pääsemistä.

Kiinnostuneet voivat rekisteröityä OECD:n ostoportaaliin

Hankintoja varten OECD on luonut eSourcing-portaalin(Linkki toiselle web-sivustolle.), johon kiinnostuneet suomalaiset toimittajat ja palveluntarjoajat voivat rekisteröityä. Rekisteröinti on avointa kaikille, mutta OECD tarkistaa toimittajan tai palveluntarjoajan taustat ennen hyväksymistä rekisteriin. Rekisteröinti antaa pääsyn järjestön julkisiin tarjouskilpailuihin, ja se voi myös olla hyödyksi alle 150 000 euron arvoisten hankintojen osalta. Yli 150 000 euron hankinnat julkistetaan järjestön kilpailutuksia koskevalla verkkosivulla: OECD Call for Tenders(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Sivustolla on myös luettelo(Linkki toiselle web-sivustolle.) OECD:n merkittävimmistä toimittajista ja palveluntarjoajista (päivitetty joulukuussa 2021).

OECD-hankintapäivä suomalaisille toimijoille

Team Finland järjestää OECD:n kanssa hankintapäivän suomalaisille yrityksille ja asiantuntijoille 16. helmikuuta 2023. Tapahtuman tavoitteena on esitellä OECD:n hankintatoimintaa ja mahdollisuuksia sekä lisätä suomalaistoimijoiden tunnettuutta OECD:ssä.

Edellisen kerran vastaava tilaisuus järjestettiin vuonna 2018.

Lue lisää(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 9. helmikuuta 2023.

Teksti: Henriikka Yliheljo, Team Finland -asiantuntija, Suomen Pariisin-suurlähetystö ja Ari Honkanen, Team Finland -vastuuhenkilö, Suomen OECD-edustusto