Armenia, Azerbaidzhan ja Paraguay EU:n tullietuusjärjestelmään

Kolme uutta maata pääsi vuoden alussa Euroopan unionin tullietuusjärjestelmään. Armenian, Azerbaidzhanin ja Paraguayn tuotteet pääsevät helpommin yhteismarkkinoille. 

Etuuden piiristä putosi pois Panama. Myöhemmin keväällä saman kohtalon kokee Venezuela. 

Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän eli GSP:n nykyisen kymmenvuotiskauden toinen jakso alkoi 1. tammikuuta ja kestää 31. joulukuuta 2011 asti. Uudelle jaksolle annettiin uusi asetus, joka ei kuitenkaan oleellisesti poikkea edellisestä. Asetukseen tehtiin lähinnä teknisiä korjauksia. 

GSP+-järjestelmään tuli vuoden vaihteessa kolme uutta maata: Armenia, Azerbaidzhan ja Paraguay. Entisistä edunsaajista Panama putosi pois, koska se jätti hakemuksensa määräajan umpeuduttua. 

Venezuelan tapaus on monimutkaisempi. Maa on mukana Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12. joulukuuta 2008 julkaistussa edunsaajalistassa. Sen etuudet tullaan kuitenkin poistamaan, koska maa ei täytä nykyasetuksen ehtoja. 

Edellisen asetuksen mukaan GSP+-järjestelmään pääsi mukaan, jos oli ratifioinut ja toimeenpannut vaaditut kansainväliset kestävään kehitykseen ja hyvään hallintoon liittyvät sopimukset. Näitä on kaikkiaan 27. Asetuksessa annettiin myös mahdollisus siirtymäajan käyttöön. Etuuden piiriin pääsi, jos sitoutui ratifioimaan kaikki sopimukset asetuksen päättymispäivään 31. joulukuuta 2008 mennessä.

Venezuela oli luvannut komissiolle ratifioivansa 27 sopimuksesta puuttuvan YK:n korruptionvastaisen sopimuksen määräajassa. Tätä se ei kuitenkaan tehnyt. 

Uuden asetuksen mukaan edellytetään kuitenkin, että kaikki 27 sopimusta on ratifioitu ja toimeenpantu. Koska mitään siirtymäaikaa tai poikkeuksia ei enää tunneta, Venezuela ei täytä ehtoja päästäkseen järjestelmän piiriin. Komissio valmistelee parhaillaan muutosesitystä, jolla Venezuela poistetaan edunsaajamaalistalta. Muodollinen päätös asiasta saataneen valmiiksi maaliskuuhun mennessä. 

GSP+ on kauppapoliittinen porkkana

Unionin kehitysmaita koskeva GSP- eli tullietuusjärjestelmä on kauppapoliittinen kannuste. 

Sillä edistetään kehitysmaiden integroitumista maailmankauppaan myöntämällä niille tullietuja yksipuolisesti. Tämä voi puolestaan edistää kehitysmaiden talouskasvua ja vähentää köyhyyttä. 

Järjestelmällä pyritään kannustamaan kestävää kehitystä ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista.