Suomi tukee tasa-arvoa edistävää teknologiaa

Suomi tukee teknologian ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen suuntautuvia kehitysyhteistyöhankkeita eri puolilla maailmaa.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari korosti YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla Suomen sitoumuksia tasa-arvon edistämiseksi teknologian käytössä.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari keskusteli YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintaryhmän tapahtumassa. Kuva: Vilma Sorri

”Digitalisaatio voi merkittävästi edistää tasa-arvon ja muiden ihmisoikeuksien toteutumista. Purkamalla digitaalisia kuiluja, ehkäisemällä sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa ja integroimalla tasa-arvonäkökulman teknologian kehittämiseen voimme vahvistaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, haastaa stereotypioita ja olla luomassa kestävämpää tulevaisuutta.”

Sukupuolten tasa-arvo ja digitalisaatio ovat Suomen kehityspolitiikan keskeisiä teemoja. Suomi kuuluu johtajiin kansainvälisen Generation Equality -kampanjan ”Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta” - toimintaryhmässä, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa globaalisti. 

Generation Equality (2022-2026) on uutta luova kansainvälinen toimintamalli, johon osallistuu niin valtioita, yrityksiä, säätiöitä, YK-järjestöjä kuin kansalaisyhteiskunnan edustajia. 

Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta –toimintaryhmän järjestämässä tilaisuudessa lanseerattiin toiminnan vuosi teknologian ja tasa-arvon edistämiseen. Vuosi 2023 on toimintaryhmän ja ennen kaikkea tasa-arvoisen digitaalisen ekosysteemin luomisen kannalta merkittävä. Vuosittaisen YK:n naisten aseman toimikunnan istunnon (Commission on the Status of Women, CSW) pääteemana vuodella 2023 on teknologia ja innovaatiot.

Toimintaryhmän puitteissa Suomi on sitoutunut mm. edistämään sukupuolittuneen verkkoväkivallan ennaltaehkäisyä ja poistamista, tieteen ja teknologian alojen tasaisempaa sukupuolijakaumaa, sukupuolinäkökulman lisäämistä teknologiasektorin sijoitustoiminnassa ja sukupuolittuneen digitaalisen kuilun poistamista. 

Suomen rahoituksella pyritään edistämään tasa-arvoa konkreettisin keinoin, esimerkiksi luomalla teknologiaa hyödyntäviä, ihmisarvoisia työpaikkoja naisille sekä tukemalla digitaalista rauhanvälitystä, naisihmisoikeuspuolustajien digitaalista turvallisuutta sekä naisten ja tyttöjen digilukutaitoa kehittyvissä maissa.

Suomi on nostanut esiin keskustelua esimerkiksi sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta niin EU-tasolla kuin YK:ssa. Turvallisen internetin edistäminen kaikille, mukaan lukien naisille ja tytöille, kuului Suomen prioriteetteihin Freedom Online Coalitionin (FOC) puheenjohtajana vuosina 2020-2021.  

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon aikana Generation Equality -kampanjaa koordinoiva YK:n tasa-arvojärjestö UN Women julkistaa myös arvion tasa-arvokampanjan tavoitteiden etenemisestä globaalisti.