Yhtenäinen pakotteiden täytäntöönpano pääaiheena rajavaltioiden toisessa kokouksessa Vilnassa

Rajavaltiot keskustelivat Vilnassa EU-pakotteiden kiertämisestä erityisesti kauppareittien ja -mallien avulla sekä sopivat konkreettisista yhteisistä toimenpiteistä pakotteiden täytäntöönpanon tehostamiseksi ja pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

(Käännös)

Järjestyksessään toinen rajavaltioiden kokous pidettiin 23. lokakuuta 2023 Vilnassa. Kokouksessa olivat edustettuina rajavaltioiden, eli Viron, Suomen, Latvian, Liettuan, Norjan ja Puolan, ulkoministeriöt ja tulliviranomaiset sekä Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF).

Kokouksessa keskusteltiin pakotteiden kiertämiseen käytetyistä kauppareiteistä ja -malleista, ennakoivan tiedonvaihdon ja tietoisuuden lisäämisen tarpeesta julkisen ja yksityisen sektorin välillä, Venäjään ja sen liittolaisiin Valko-Venäjään ja Iraniin kohdistuvan paineen lisäämisestä sekä koordinoitujen alueellisten toimien kehittämisestä pakotteiden tehoa heikentävien täytäntöönpanokäytännöissä vielä esiintyvien erojen poistamiseksi. 

Kokouksessa sovittiin konkreettisista toimista pakotteiden yhdenmukaisen täytäntöönpanon tehostamiseksi. Näiden toimien tulisi olla ensisijaisia, jotta pakotteet voidaan panna täytäntöön täysimääräisesti ja tehokkaasti ja jotta voidaan häiritä Venäjän kykyä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan. Rajavaltiot sopivat jatkavansa tullivalvonnan yhdenmukaisen soveltamisen vahvistamista, lupien myöntämisprosessien yhdenmukaistamista ja säännöllisen tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon lisäämistä. 

Rajavaltiot kokoontuivat ensimmäisen kerran Helsingissä toukokuussa 2023.

Vilnassa 23. lokakuuta

Suomi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Norja
 

Lisätietoja

  • Pia Sarivaara, tiiminvetäjä, pakotetiimi, oikeuspalvelu, ulkoministeriö, puh. +358 295 350 660, pia.sarivaara@gov.fi
  • Sami Rakshit, valvontaosaston johtaja, Tulli, puh. +358 40 332 2506, sami.rakshit@tulli.fi