Vuoden 2019 mediatuet myönnetty

Ulkoministeriö järjestää tammi-maaliskuussa 2019 toimittajille suunnatun kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön perehdytysohjelman, johon valittiin hakemusten perusteella 12 journalistia. Lisäksi yhteensä 17 toimittajalle ja kuvaajalle myönnettiin matka-apurahaa kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön perehtymiseksi.

Kehitysakatemia

Ulkoministeriö järjestää vuosittain journalisteille suunnatun perehtymisohjelman kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön. Kehitysakatemia 2019 -ohjelma kattaa kolme koulutuspäivää Helsingissä sekä kenttävierailun Etiopiaan, joka on Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanimaa.

Vuoden 2019 perehdytysohjelmassa erityisteemana ovat kehitysyhteistyön tulokset.

Osallistujavalinnoissa painoivat hakijoiden esittämät perustelut ohjelmaan hakeutumiselle sekä heidän oma arvionsa siitä, millä tavoin he voivat myöhemmin hyödyntää ohjelman antia journalistisessa työssään.

Ohjelmaan valittiin mukaan:

Jenna Emtö, Jarno Hätinen, Katja Kärki, Lasse Leipola, Joona Pettersson, Maria Tolsa, Elina Valtonen, Tuulikki Viilo, Kaisa Viitanen, Kaisa Viljanen, Sofia Virtanen ja Elina Väntönen.

Matka-apurahat journalisteille

Toimittajille ja kuvaajille avattiin lokakuussa 2018 mahdollisuus hakea matka-apurahaa kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön tutustumiseksi. Matka-apurahan hakijat tekivät itsenäiset työ- ja matkasuunnitelmansa ja hakivat ulkoministeriöltä niiden perusteella tukea välittömiin matkakuluihin.

Määräaikaan mennessä matka-apurahaa haki yhteensä 32 journalistia. Hakemusten perusteella matka-apurahaa päätettiin myöntää yhteensä 17 journalistille: viidelle työparille ja seitsemälle yksin matka-apurahaa hakeneelle. Matka-apurahat ovat suuruudeltaan joko 1200 tai 1500 euroa hakijaa kohden.

Matka-apurahan saajat:

Hiltunen Vesa-Pekka ja Jokiranta Anssi Jaakko (Ghana), Ikävalko Kari (Marokko), Järvinen Miikka (Vietnam), Koikkalainen Olli ja Laakso Teija (Kirgisia), Kokkonen Antti (Etiopia), Kuitunen Sanna ja Lius-Liimatainen Anne (Tansania), Laiho Elina (Nepal, Bhutan), Massa Silja ja Salmi Katariina (Vietnam), Ropponen Ville ja Kaljonen Jukka-Pekka (Bangladesh), Sjövall Mikael (Ukraina), Svenlin Johan (Vietnam), Yli-Ketola Liisa (Nepal).