Viides pakotepaketti julkaistu, EU:n Venäjään kohdistamat vientirajoitteet laajenevat

Euroopan unioni on julkaissut 8. huhtikuuta 2022 uusia pakotteita, joista useimmat tulevat voimaan 9. huhtikuuta 2022. Uudet pakotetoimet laajentavat muun muassa Venäjään kohdistuvia vientirajoituksia ja rajoittavat myös tuontia sekä Venäjän-kauppaan liittyviä kuljetuksia.

Vientirajoituksia laajennetaan monella tapaa. Vientivalvontayksikkö kiinnittää viejien huomiota erityisesti seuraaviin muutoksiin.

-    Venäjän sotilaallisia tai teknologisia kyvykkyyksiä mahdollisesti edistävien tuotteiden ja teknologian vientikieltolistaan lisätään uusia tuotteita. Lisäykset tuovat vientikiellon piiriin muun muassa seuraavia tuotteita sekä niihin liittyvää osaamista (artiklat 2 ja 2a):

o   öljyntuotantoon ja -etsintään liittyviä tuotteita,

o   kvanttilaskentaan ja -elektroniikkaan liittyviä tuotteita,

o   erilaisia mikroskooppeja,

o   syvänmeren kaivostoimintaan liittyviä tuotteita,

o   3D-tulostukseen käytettäviä tuotteita,

o   elektroniikan valmistukseen käytettäviä tuotteita,

o   tyhjiöpumppuja,

o   kryogeenisiä jäähdytysjärjestelmiä,

o   synteettisiä polttoaineita ja korkean hyötysuhteen aurinkopaneeleja,

o   energeettisiä aineita (ml. räjähteitä ja ajoaineita),

Samalla näitä tuotteita ja kaksikäyttötuotteita koskeva siviiliteleviestintään liittyvät viennit mahdollistanut poikkeus rajataan erittäin suppeaksi. Se koskee jatkossa vain sellaisten tahojen, jotka eivät ole julkisen vallan hallinnassa tai joissa julkisen vallan omistusosuus on alle 50 %, yksityisessä käytössä olevia verkkoja.

-    Uutena toimenpiteenä kielletään tiettyjen Venäjän teollista kapasiteettia mahdollisesti kehittävien tuotteiden vienti venäläisille tahoille tai käytettäväksi Venäjällä. Kiellon piirissä olevat tuotteet määrittämässä, tullinimikkeisiin perustuvassa tuoteluettelossa on hyvin laaja joukko erilaisia tuotteita, esimerkiksi:

o   kasveja ja näiden sipuleita

o   kivituotteita

o   kaasuja ja teollisuuskemikaaleja

o   väriaineita ja värjäykseen liittyviä tuotteita sekä maaleja

o   valokuvaukseen liittyviä tuotteita

o   biodieselpolttoaineita

o   polymeerejä, muovi- ja kumituotteita

o   puutuotteita

o   paperi-, pahvi- ja selluloosatuotteita

o   kankaita, lankoja ja muita tekstiilejä sekä muita tekstiiliteollisuuteen liittyviä tuotteita

o   eristemateriaaleja

o   keramiikkaa ja lasituotteita

o   rauta-, teräs-, tina- ja zirkonituotteita

o   polttimia, boilereita ja näihin liittyviä tuotteita

o   nostolaitteita ja työkoneita sekä hyötyajoneuvoja ja näiden perävaunuja

o   työstökoneita ja muita valmistusteollisuuden laitteita

o   sähkömoottoreita, generaattoreita ja muuntajia sekä näihin liittyviä tuotteita.

-  Myös muita vientikieltoja tiukennetaan seuraavasti:

o   Tiettyjen muu muassa fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja siirtoon liittyvien tuotteiden vientikiellosta poistetaan poikkeus, joka on mahdollistanut näiden tuotteiden viennit kivihiilen tuontiin EU:hun liittyen. (artikla 3)

o   Muun muassa öljynjalostusteknologiaan käytettävien tuotteiden ja teknologioiden vientikieltolistaa laajennetaan ja täsmennetään. Laajennus kattaa muun muassa maakaasun nesteyttämiseen liittyviä tuotteita. (artikla 3b)

o   Ilmailusektoria koskeva vientikielto laajennetaan koskemaan myös lentokoneiden polttoaineita ja niiden lisäaineita. (artikla 3c)

o   Ylellisyystuotteiden vientikieltolistalle lisätään mm. erilaisia korujen osia, raaka-aineita ja aihioita sekä tiettyjä optisia laitteita. (artikla 3h)

Uudet pakotteet sisältävät myös Venäjän kauppaan vaikuttavia tuontirajoitteita. Vientivalvontayksikkö kiinnittää yritysten huomiota erityisesti seuraaviin tuontirajoituksiin:

-    Kielletään sellaisten tuotteiden, jotka ovat merkittäviä tulonlähteitä Venäjälle, tuonti. Kiellon piiriin kuuluvat muun muassa kaviaari, kemianteollisuuden tuotteet, raakapuu, sellu ja paperi, lasitavarat, tietyt metallituotteet, tietyt koneet ja laitteet, huonekalut ja niiden osat.

-    Kivihiilelle ja tietyille turvepolttoaineille, ei kuitenkaan raakaöljylle, asetetaan tuontikielto kolmen kuukauden siirtymäajalla.

Venäjälle suuntautuviin ja Venäjältä tuleviin kuljetuksiin kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat myös vientiin ja tuontiin. Keskeisiä uusina toimina:

-    Kielletään venäläisten kuljetusyritysten maantiekuljetukset EU:n alueella. Kielto ei koske postikuljetuksia eikä transit-kuljetuksia Kaliningradiin. Jäsenmaan viranomaiset voivat myöntää poikkeuksen kaasun, öljyn ja tiettyjen muiden raaka-aineiden kuljetuksiin, samoin lääke-, maatalous ja elintarviketuotteisen kuljetuksiin.

-    Kielletään Venäjän lipun alla purjehtivien alusten pääsy EU-maiden satamiin. Kielto koskee myös aluksia, jotka on siirretty muiden maiden lipun alle 24.2.2022 jälkeen. Viranomaiset voivat kuitenkin myöntää poikkeuksen kaasun, öljyn ja tiettyjen muiden raaka-aineiden kuljetuksiin, sekä lääke-, maatalous ja elintarviketuotteiden kuljetuksiin.