Vientivalvontakoulutus kaksikäyttötuotteiden viennissä toimiville

Ulkoministeriö kutsuu kaksikäyttötuotteiden viennissä toimivia tahoja perjantaina 12. huhtikuuta 2024 vientivalvontakoulutukseen.

Tapahtuma järjestetään etäyhteyksin klo 9.30-12.30. Koulutuksessa luodaan yleiskatsaus vientivalvontaan ja käsitellään asiointipalvelun käyttöä sekä vientivalvonta-asetuksen liitteen I tulkintaa. Yrityksillä on myös mahdollisuus keskustella vientivalvonnasta asiantuntijoiden kanssa.

Ilmoittautumiset pyydetään 8. huhtikuuta 2024 mennessä tästä linkistä.(Linkki toiselle web-sivustolle.) Ilmoittautuneille lähetetään linkki etäosallistumista varten.

Lisätietoja: