Verkkovalvontatuotteiden vientivalvontaohjeistuksen julkinen kuuleminen

Verkkovalvontatuotteiden vientivalvonnan ohjeistuksesta järjestetään julkinen kuuleminen, joka on avoinna 9.6.2023 saakka

Vuonna 2021 voimaan tullut vientivalvonta-asetus (EU) 2021/821 sisälsi uuden määritelmän verkkovalvontatuotteista. Viranomaisille asetettiin mahdollisuus asettaa kyseisiä tuotteita vientivalvonnan alaisiksi ja yrityksille velvollisuuksia seurata, onko tietyissä vientitapahtumissa riskiä kyseisten tuotteiden päätymisestä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitäärisen oikeuden loukkauksiin. Viejillä on velvollisuus ilmoittaa tällaisista epäilyistä toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on ulkoministeriö.

Euroopan komissio on valmistellut ohjeistusta viejille verkkovalvontatuotteiden vientivalvontaan liittyen. Ohjeistuksesta on avattu julkinen kuuleminen, johon voi vastata Euroopan komission verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi). Ohjeistusluonnos on luettavissa samasta osoitteesta.

Kuuleminen on avoinna 9.6.2023 asti.