Venäjälle myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat perutaan

Ulkoministeriö peruuttaa asetuksen (EU) 2021/ 821 ja Suomen kansallisen lain 562/1996 nojalla myönnetyt Venäjä-vientiluvat. Peruutukset tehdään kiireellisinä. Tullia on informoitu asiasta.

Tämä johtuu neuvoston asetuksen (EU) 2022/328(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) kiellosta, joka sisällytetään asetukseen (EU) N:o 833/2014, viedä näitä tuotteita Venäjälle. Ulkoministeriöllä on kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lain 5 §:n nojalla oikeus peruuttaa vientiluvat olosuhteiden muutoksesta johtuen kansainvälisten velvoitteiden sitä edellyttäessä.

Lupien peruuttamisen jälkeen, yrityksillä on neuvoston asetuksen (EU) 2022/328(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) määrittelemällä tavalla oikeus hakea vientilupia ennen 1.5.2022. 

Ulkoministeriöllä on harkintavalta myöntää tai olla myöntämättä nämä yritysten siirtymäajan puitteissa mahdollisesti hakemat vientiluvat.