Venäjää koskeva jälleenvientikieltolauseke velvoittavaksi EU-toimijoille

EU:ssa toimivien viejien tulee kieltää sopimuksissaan jälleenvienti Venäjälle, mikäli tuote kuuluu Venäjä-sektoripakoteasetuksen tiettyjen liitteiden piiriin.

Venäjä-sektoripakoteasetuksen (EU) 833/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) lisätty 12 g artikla vaikuttaa kaksikäyttötuotteiden vientiin. Sillä pyritään estämään EU:n vientikieltojen kiertäminen ja erityisesti kolmansiin maihin vietyjen tuotteiden jälleenvienti Venäjälle.

Säännöksessä edellytetään, että viejät, jotka toimittavat tavaroita Euroopan unionin ja tiettyjen kumppanimaiden ulkopuolisille toimijoille, sisällyttävät ”No re-export to Russia” -lausekkeen sopimuksiinsa. Kumppanimaat on lueteltu asetuksen liitteessä VIII.

Lauseke tulee sisällyttää 20 maaliskuuta 2024 alkaen niihin sopimuksiin, jotka on laadittu 19.12.2023 tai sen jälkeen.