Statsbesøket styrker Norge og Finlands arktiske partnerskap

Det er helt vesentlig for både Norge og Finland at nordområdene forblir attraktive og livskraftige. Studieinstitusjoner og arbeidsplasser er sentrale faktorer for å oppnå dette. Norge og Finland har en arktisk kompetanse som ingen andre land har og ved  å forene våre krefter kan vi oppnå mer.

Våre nordlige landsdeler kan bli verdensledende innen bærekraftig og kunnskapsbasert vekst. Lovende områder er fornybar energi, turisme og løsninger for is- og kuldeproblemer. Et godt eksempel på grenseoverskridende samarbeid innen turisme er prosjektet «Visit Arctic Europe», som markedsfører våre nordlige landsdeler som en samlet merkevare.

For fire år siden inngikk våre land det vi kalte et «bilateralt arktisk partnerskap». Vi må utnytte fullt ut de mulighetene som dette partnerskapet gir. Politisk og økonomisk samarbeid mellom Norge og Finland står i sentrum når kongeparet besøker Finland 6.-8. september. I tillegg til næringslivsseminar og politiske samtaler i Helsinki, er vårt samarbeid i nordområdene et særlig viktig tema under statsbesøket. Derfor skal en av statsbesøkets tre dager tilbringes i Uleåborg, den største byen i Nord-Finland.

For våre land representerer Arktis muligheter knyttet til ressursrikdom og enestående arktisk natur, i tillegg til  levende samfunn med skoler, helsetilbud og arbeidsplasser. Våre land deler de samme utfordringene i nordområdene knyttet til spredt befolkning, store avstander og hardt klima.

I fjor publiserte en uavhengig norsk-finsk-svensk ekspertgruppe rapporten «Vekst fra nord». Her omtales hvordan våre tre land kan skape økonomisk vekst i nordlige områder.

Kunnskapsutvikling i regionen og kobling mellom studier og næringsliv er avgjørende for å skape vekst i nord. Norge og Finland har begge gjort mye for å styrke universitets- og høgskolemiljøene i sine nordområder. Samarbeid på tvers over landegrensene i regionen gir enda flere muligheter for studenter og universiteter. Kongeparet vil få se flere viktige samarbeidsprosjekter, blant annet hvordan Tromsø og Uleåborg samarbeider om teknologi for å levere helsetjenester til den spredte befolkningen i nord. Arctic Business Corridor-prosjektet, hvor Universitetet og Høgskolen i Uleåborg og Universitetet i Tromsø samarbeider, gir studentene kunnskap om de utfordringene næringslivet arbeider med i regionen og mulighet til å bistå foretak med å komme inn på nye markeder.

Et av målene med det norsk-finske arktiske partnerskapet har vært å øke arbeidsmobiliteten over landegrensen, slik at arbeidskraften kan utnyttes etter behov. For tiden trenger Nord-Norge arbeidskraft. Finland kan tilby høyt utdannet arbeidskraft med arktisk kompetanse. Som eksempel på at dette fungerer, åpnet det norske IT-selskapet Nordic Semiconductor for ikke lenge siden kontor i Uleåborg på grunn av tilgangen på høyt kvalifisert arbeidskraft i byen.

Balansen mellom ressursutvinning, næringsutvikling og sårbar arktisk natur er skjør. Både Norge og Finland spesialiserer seg på teknologiske løsninger som fremmer økologisk bærekraftig utvikling. I arbeidet med å beskytte den arktiske naturen er også Arktisk råd en sentral aktør. Finland overtar formannskapet i Arktisk råd neste år. Klimaendringene og bærekraftig utvikling kommer til være sentrale utfordringer som må jobbes med under Finlands formannskap. Det nyopprettede Arktisk økonomisk råd, som har sekretariat i Tromsø, vil få en viktig rolle i arbeidet med å finne muligheter for økologisk bærekraftig næringsutvikling i regionen.

Vi har mye å tjene på samarbeid på tvers i regionen, særlig i nord, hvor nabolandenes byer og transportårer ofte ligger nærmere enn landenes egne. I dagens mer krevende internasjonale sikkerhetssituasjon, herunder utviklingen i Russland, er det svært viktig at dialogen i nordområdene fortsetter. Statsbesøket denne uken vil både bekrefte vårt tette partnerskap og inspirere til ytterligere innsats for finsk-norsk samarbeid. Sammen er vi mer.

Timo Soini, utenriksminister
Børge Brende, utenriksminister

Kronikken ble publisert den 6. september i avisen Nordlys.

arktinen alue