Belgian, Tanskan, Suomen, Alankomaiden, Norjan ja Ruotsin yhteinen julkilausuma Instexiin liittymisestä

Suomi on yhdessä Belgian, Tanskan, Alankomaiden, Norjan ja Ruotsin kanssa ilmoittanut perjantaina 29.11.2019 liittyvänsä EU:n ja Iranin välisen kaupan maksujärjestelmään Instexiin.