Ulkoministeriön selvitys Suomen Palestiinan-kehitysyhteistyöstä on valmistunut

Selvityksen mukaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja ei ole ohjautunut terroristisille järjestöille.

Suomen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueella edistää tasa-arvoista ja laadukasta opetusta. Kuva: Mosadaq Muhannad Qadan, Studio Havana

Kehitysyhteistyön toimintaympäristö muuttui merkittävästi terroristijärjestö Hamasin 7. lokakuuta 2023 Israeliin kohdistaman hyökkäyksen ja sitä seuranneen Gazan sodan myötä. Tämän seurauksena ulkoministeriö on laatinut Palestiinan kehitysyhteistyötä koskevan selvityksen. Selvitys koskee Suomen Palestiinan maaohjelmaan kuuluvia hankkeita sekä ulkoministeriön tukemia kansalaisjärjestöhankkeita. Hankkeet ovat kohdistuneet niin Länsirannalle, Gazaan kuin Itä-Jerusalemiin. Selvitys ei koske humanitaarista apua.

Selvityksen tavoitteena oli yhtäältä varmistaa, ettei kehitysyhteistyövaroja ohjaudu terroristisille järjestöille, ja toisaalta tarkastella maaohjelman ja kehitysyhteistyöhankkeiden riskienhallintaa muuttuneessa toimintaympäristössä. Selvitystä varten ulkoministeriö on käynyt läpi kaikki vuonna 2023 toteutetut kehitysyhteistyöhankkeet ja niiden riskienhallintamekanismit.

Kehitysyhteistyöhön liittyy aina riskejä, mutta selvitystyön mukaan Suomen tukea ei ole ohjautunut terroristijärjestöille.

”Tilanne Lähi-idässä on muuttunut merkittävästi. On tärkeää varmistaa, että Suomen alueelle antama tuki menee ohjelmien tavoitteiden mukaisesti sitä tarvitseville”, sanoo selvityksen vastaanottanut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Selvitys suosittaa Suomen tuen jatkamista nykyisessä tilanteessa, mutta suosittelee joidenkin tukihankkeiden sopimusehtojen täydentämistä lisäämällä suoja- ja sopeuttamistoimenpiteitä siten, että esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa tehtävät sopimukset pitävät jatkossa sisällään velvoitteet YK- ja EU-pakotteiden noudattamisesta sekä ehdon, joka kieltää kiihottamisen kansanryhmää vastaan.

”Suomen kehitysyhteistyövaroin tukemassa opetuksessa ei sallita antisemitismiä. Opetuksen asianmukaisuutta tullaan tarkkailemaan jatkuvasti”, ministeri Tavio sanoo.

Palestiinalaishallinnon mahdollisuuksia toimia Gazassa voidaan arvioida vasta myöhemmin, joten Gazassa toimivien hankkeiden sopeuttaminen edellyttää ensi sijassa riskienhallintasuunnitelmia ja tarvittaessa hankkeiden toiminnan uudelleenkohdentamista esimerkiksi Länsirannalle.

Suomi toteuttaa palestiinalaisalueella hankkeita yhteistyössä muiden avunantajien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Myös selvitystyön osalta ulkoministeriö on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden avunantajien kanssa.
 

Lisätietoja