Ulkoministeriön selvitys: kauppapolitiikka ei ota riittävästi huomioon vammaisia henkilöitä

Kansainvälinen kauppa vaikuttaa siihen millaisia tavaroita ja palveluja eri maissa tuotetaan ja kulutetaan. Se vaikuttaa myös työllistymismahdollisuuksiin ja työoloihin. Kaikkia kansainvälinen kauppa ei kuitenkaan hyödytä tasapuolisesti. Heikoimmassa asemassa olevat ryhmät, kuten vammaiset henkilöt, hyötyvät vain rajallisesti kansainvälisen kaupan luomista mahdollisuuksista ja kantavat suhteettoman suuren taakan sopeutumisen kustannuksista.

Maailman joka kuudes aikuinen on vammainen, ja vammaiset henkilöt ovat hyvin monimuotoinen ryhmä. Suurin osa heistä asuu matalan ja keskitulotason maissa. Vammaisilla henkilöillä voi olla pitkäaikaisia fyysisiä, psyykkisiä, kehityksellisiä tai aisteihin liittyviä häiriöitä, jotka heikentävät heidän kykyään osallistua yhteiskuntaan tasaveroisesti.

Viime vuosina osallistava kauppa on noussut vahvasti esille päätöksenteossa. Osallistavan kaupan tavoitteena on varmistaa, että kaupan hyödyt jakaantuvat laajemmin. Tähän mennessä osallistavan kaupan aloitteet ovat lähinnä keskittyneet vahvistamaan naisten ja nuorten osallisuutta kansainvälisen kaupan mahdollisuuksista ja vammaiset henkilöt on niissä otettu huomioon vain rajallisesti.

Tämän puutteen korjaamiseksi ulkoministeriö on tilannut selvityksen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, miten kansainvälinen kauppa vaikuttaa vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja hyvinvointiin. Selvityksen laativat tohtori Marzia Fontana Sussexin yliopiston kehitystutkimuksen laitokselta (Institute of Development Studies, University of Sussex) ja professori Sophie Mitra newyorkilaisesta Fordhamin yliopistosta (Fordham University).

Selvityksessä kehitetään analyyttinen viitekehys, joka syventää ymmärrystä kansainvälisen kaupan vaikutuksista vammaisiin henkilöihin. Analyyttista viitekehystä ja matalan ja keskitulotason maita koskevista tapaustutkimuksista saatua tietoa yhdistelemällä selvityksessä annetaan suosituksia keinoista, joilla kansainvälinen kauppa voisi edistää vammaisten henkilöiden taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista.

Selvityksessä kuvataan vammaisia henkilöitä osallistava kauppapoliittinen ohjelma, jolla varmistettaisiin kohtuuhintaisten, vammaisille henkilöille välttämättömien tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja joka korostaisi kansainvälisen kaupan luomien työpaikkojen laatua pelkän määrän sijaan. Osallistavan kauppapolitiikan kehittäminen edellyttää vammaisten henkilöiden merkittävää osallistumista kauppapoliittiseen päätöksentekoon.

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö (Aid for Trade) on avainasemassa tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi matalan ja keskitulotason maissa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi kauppapolitiikassa.