Ulkoministeriö tukee viiden suomalaisen korkeakoulun yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa

Vuosina 2024–2026 ulkoministeriön korkeakouluyhteistyössä painottuvat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. Ohjelmaan hyväksyttyjen seitsemän hankkeen kokonaisrahoitus ulkoministeriöltä on reilut kuusi miljoonaa euroa.

Higher Education Partnership (HEP) -ohjelma tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Nyt päätetyllä, vuodet 2024–2026 kattavalla rahoituskaudella HEP-ohjelman sisällöllisiä painopisteitä ovat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. Rahoitettavissa hankkeissa esimerkiksi kehitetään ruokaturvaan liittyvää koulutusta Nepalissa sekä biokaasun hyödyntämistä energianlähteenä Sambiassa, jatketaan yhteistyötä opettajankoulutuksen kehittämiseksi Mosambikissa ja edistetään vammaisten osallisuutta koulutukseen Tansaniassa. Ohjelma jatkaa aiemman HEI ICI -ohjelman tavoin painotusta innovatiivisten opetusmenetelmien ja etäopetuksen kehittämiseen.

”Suomi näyttäytyy monissa kehitysmaissa korkean osaamisen maana, ja etenkin kaikki opetukseen liittyvä herättää suurta kiinnostusta. Korkeakoulut ovat suomalaisen osaamisen vetureita. Tämä korkeakoulujen välinen yhteistyö täydentää hyvin Suomen toimintaa vahvoilla osaamisalueillamme”, ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Juha Savolainen sanoo.

Aiempiin korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmiin verrattuna HEP-ohjelmassa painotetaan vielä enemmän tasa-arvoista kumppanuutta. Tämä näkyy esimerkiksi rahoitusmallissa, joka tasoittaa budjettien jakautumista kumppaneiden välillä. Hankkeissa on myös entistä vahvempana periaate yhteisestä valmistelusta ja päätöksenteosta. Lisäksi HEP-ohjelma mahdollistaa aiempaa paremmin opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta kehittämistyön tukena.

”Näissä hankkeissa haasteena on luoda tasa-arvoinen toimintatapa resursseiltaan hyvinkin erilaisten korkeakoulujen välillä. Korkeakouluilla on kuitenkin vahvoja perinteitä ja käytäntöjä edistää keskinäistä kunnioitusta ja vastavuoroisuutta”, neuvonantaja Pekka Seppälä ulkoministeriöstä toteaa.

HEP-ohjelmasta rahoitettava yhteistyö ja kehittäminen edistävät osaltaan Suomen Afrikka-strategian toimeenpanoa. Maavalikoima heijastelee Suomen kehityspoliittista painopistettä Afrikassa. Mukana on seitsemän yhteistyömaata, joista uutena Ruanda kahdessa rahoitettavassa hankkeessa. Pitkäaikaisempia yhteistyömaita Afrikan mantereella ovat Tansania, Mosambik, Kenia, Sambia ja Namibia. Nepal edustaa rahoitettavissa hankkeissa ainoana Aasian maita.

Hankkeiden koordinaattoreina toimii viisi suomalaiskorkeakoulua. Helsingin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoivat kumpikin kahta valittua hanketta. Muut koordinoivat korkeakoulut ovat Tampereen yliopisto, Novia ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Ohjelmahallinnosta vastaa Opetushallitus, jonka tukipalveluita ulkoministeriö myös rahoittaa.

Lisätietoja

  • Kehityspolitiikan neuvonantaja Pekka Seppälä, ulkoministeriö, puh. +358 295 350 999
  • Sini Piippo, vastaava asiantuntija, opetushallitus, puh. +358 29 533 8595