Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita ilmoittautumaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa avoimeksi tulevaan, Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tulee viimeistään 1.1.2025 avoimeksi Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimipaikka on Strasbourgissa, Ranskassa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on sopimuspuolten luvun mukainen määrä tuomareita. Kelpoisuusvaatimusten mukaan tuomarilla on oltava korkea moraali ja hänellä on joko oltava pätevyys ylimpiin oikeusvirkoihin tai hänen tulee olla päteväksi tunnustettu oikeusoppinut. Tuomarilta edellytetään toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) hyvää hallintaa ja kykyä ymmärtää toista kieltä.

Tuomarit toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. Toimikautensa aikana tuomarit eivät saa osallistua toimintaan, joka on ristiriidassa heidän riippumattomuutensa, puolueettomuutensa ja täysipäiväisen toimensa asettamien vaatimusten kanssa.

Ehdokkaiden tulee olla alle 65-vuotiaita sinä päivänä, johon mennessä ehdokaslista on toimitettava Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle eli 13.5.2024.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsee tuomarin sopimuspuolen toimittamasta, kolme ehdokasta käsittävästä listasta. Tuomari valitaan yhdeksän vuoden toimikaudeksi. Häntä ei voida valita uudelleen.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 22.9.2023 klo 16.15 päättyvän virka-ajan kuluessa sähköpostitse ulkoministeriön kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo.um@gov.fi tai postitse osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.

Sähköpostin otsikoksi tai kuoreen merkintä "EIT-tuomari". Mukaan on liitettävä parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa nro 1646 (2009) esitetyn mallin mukainen ansioluettelo Word-muodossa, mieluiten sekä englanniksi että ranskaksi, sekä täydelliset yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä

yksikönpäällikkö Krista Oinonen, puh. +358 295 351 172

lainsäädäntösihteeri Helinä Heikkinen, puh. +358 295 350 162

ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi.