Suomen ja Intian kauppasuhteet tiivistyvät

Suomi tekee ensimmäisen maakohtaisen strategian Intiaan. DESI-strategia nostaa Suomen asemia kilpailussa Intian markkinoilla.


”Intian tavoitteena on päästä kansainvälisesti tunnustettujen teollisuusmaiden joukkoon. Intian hallitus suunnittelee nostavansa maan vuoteen 2030 mennessä maailman kolmanneksi suurimmaksi taloudeksi”, kertoo ulkomaankaupan erityisasiantuntija Kimmo Siira New Delhistä.

Intia tulee käyttämään kasvuaan myös erilaisten kauppasopimusten solmimiseen. Vaikka suuret maat luonnollisesti kiinnostavat Intiaa eniten, myös Suomen kanssa halutaan tiiviimpää yhteistyötä sektoreilla, joissa Suomella on erityistä osaamista. Näitä ovat esimerkiksi kvanttiteknologia, 5- ja 6G, uudet vihreät teknologiat, energiaratkaisut, biopolttoaineet sekä kestävyyden ympärillä tapahtuva tutkimus ja tuotekehitys.

Intiasta on tulossa yksi johtavista datatalousvaltioista vuoteen 2030 mennessä, kertoo Siira.

Lisäksi Intia haluaa olla mallimaa uusiutuvan energian, vihreän siirtymän sekä kestävän kehityksen aloilla.

DESI kokoaa suomalaisen osaamisen yhteen

Pysyäkseen kilpailussa mukana ja syventääkseen kauppasuhteita Intian kanssa, Suomi on tehnyt ensimmäinen laajemman strategian. DESI-strategia on Suomen uusi malli Intiaan, ensimmäinen maakohtainen kokonaisvaltainen sektorit ylittävä vienninedistämishanke. Se koostuu sanoista Digitalization, Education, Sustainability ja Innovation. DESI on myös hindinkielinen sana, joka tarkoittaa paikallisuutta.

DESIn tarkoituksena ei ole hylätä tai korvata totuttuja vienninedistämistapoja vaan tuoda näihin uusi ulottuvuus. Tavoitteena on viedä laajempi suomalainen osaaminen yksiin kansiin.

DESI kokoaa yhdessä Team Finland –verkoston, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön kanssa suomalaisen huippuosaamisen poikkileikkaavasti saman sateenvarjon alle. Toimintaa ohjaa Suomen New Delhin –suurlähetystö. Strategia julkaistiin keskiviikkona 20.9.2023.

”Intian kehityksellä tulee olemaan valtava merkitys koko planeettamme tulevaisuutta ajatellen. Se, mitä Intia tekee ja valitsee, tulee väistämättä vaikuttamaan meihin kaikkiin. Suomen tulee pyrkiä tarttumaan Intian tarjoamiin kasvaviin kaupallistaloudellisiin mahdollisuuksiin ja samalla rakentaa yhteistyötä tavalla, joka taloudellisen kehityksen lisäksi tukee niin ympäristön kuin sosiaalisen dynamiikan kannalta kestäviä ratkaisuja”, muistutti Amerikan ja Aasian osaston päällikkö Jari Sinkari tilaisuudessa.

Lisätietoa