Pohjoismaiden yhteinen sitoumus Ukrainan turvallisuuden tukemiseksi

Pohjoismaat valmistautuvat 12. heinäkuuta 2023 antamassaan yhteisessä julistuksessa tukemaan Ukrainaa ja sen turvallisuutta pitkällä aikavälillä pohjautuen G7-maiden (Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat) tänään Ukrainalle antamiin turvallisuussitoumuksiin.

Pohjoismaat ilmaisevat tyytyväisyytensä G7-julkilausumaan ja valmistautuvat omalta osaltaan varmistamaan pitkän aikavälin tukensa Ukrainan tarpeisiin. Ne pitävät sisällään mm. puolustusmateriaalin toimittamisen, ukrainalaisjoukkojen kouluttamisen ja maan kriisinsietokyvyn vahvistamisen.

Nyt valmisteltavien sitoumusten tavoitteena on toimeenpanna toukokuussa annettua Ukraina–Pohjoismaat-yhteisjulistusta. Pohjoismaat sitoutuvat tukemaan Ukrainan turvallisuutta laaja-alaisesti pitkällä aikavälillä. 

Joint statement on support for Ukraine (pdf)

G7-maiden tiedote: Joint Declaration of Support for Ukraine(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Minna Laajava, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, puh. + 358 295 350 128, etunimi.sukunimi@gov.fi