Lakiesitys Euroopan unionin tilapäisestä matkustusasiakirjasta annettu eduskunnalle

Ulkoministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Euroopan unionin tilapäisestä matkustusasiakirjasta (EU Emergency Travel Document, EU ETD) sekä muutettavaksi konsulipalvelulakia ja passilakia. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 9. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 8. joulukuuta 2025.

Ehdotetulla uudella lailla sekä konsulipalvelulakiin ja passilakiin ehdotettavilla muutoksilla Suomi panisi täytäntöön EU ETD:tä koskevan direktiivin. Direktiivin keskeisin tavoite on luoda aiempaa turvallisempi malli EU ETD:lle ja varmistaa, että jäsenvaltioissa myönnettävät EU ETD:t ovat muodoltaan, ominaisuuksiltaan ja turvatekijöiltään samanlaiset kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Ehdotettavassa uudessa laissa säädettäisiin direktiivin edellyttämällä tavalla nykyistä yksityiskohtaisemmin EU ETD:stä ja sen myöntämisen edellytyksistä sekä menettelystä.

EU ETD on yhteen matkaan oikeuttava asiakirja, jonka avulla sen haltija pääsee palaamaan kotiin tai poikkeuksellisesti muuhun määränpäähän, jos hän ei pysty käyttämään tavanomaista matkustusasiakirjaansa esimerkiksi siitä syystä, että se on varastettu tai kadonnut. EU ETD:tä on myönnetty EU-jäsenvaltioissa vuodesta 1996 lukien. Suomi myöntää EU ETD:tä edustusta vailla oleville EU-kansalaisille keskimäärin 80–100 kappaletta vuosittain.

Suomi myöntää EU ETD:tä EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille sellaisissa EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolisissa maissa, joissa EU:n jäsenvaltion kansalaisella ei ole oman kansalaisuusjäsenvaltionsa edustusta. Vastaavasti Suomen kansalainen voi hakea EU:n tilapäistä matkustusasiakirjaa toisen jäsenvaltion edustustosta EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolisessa maassa, jos Suomella ei ole omaa edustustoa kyseisessä maassa.

Lisätietoja

  • Hallituksen esitys(Linkki toiselle web-sivustolle.)
  • Minna-Kaisa Liukko, lainsäädäntöneuvos, puh. +358 295 351 053
  • Leena Ritola, yksikönpäällikkö, passi- ja notaaripalvelujen yksikkö, puh. +358 295 351 524
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.