Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa tutustutaan konfliktinratkaisuun ja rauhan rakentamiseen

Ulkoministeriö järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa kriisinhallintaa ja rauhanrakentamista esittelevän Kriisinhallinta NYT -tapahtuman tiistaina 29. marraskuuta 2022 Katajanokan Wanhassa Satamassa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.

Miten, miksi ja missä Suomi tekee kriisinhallintaa ja mitä se tarkoittaa maailman muuttuneessa turvallisuustilanteessa?

Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa pääset näkemään, kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä kriisinhallinta on ja kuinka kestävää rauhaa rakennetaan yhteistyöllä. Konfliktialueiden vakauttamisessa tarvitaan meitä kaikkia.

Päivän aikana kuullaan alan asiantuntijoiden puheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja kokemuksia kentältä. Esittelypisteillä voi tutustua kriisinhallinnan, rauhanrakentamisen, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avustustyön parissa työskentelevien valtion, järjestökentän ja yritysmaailman toimijoiden työhön.

Kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneilla on mahdollisuus keskustella kentällä palvelleiden kanssa, osallistua työpajoihin sekä kuulla kriisinhallinnan tehtäviin hakeutumisesta.

Ohjelma on jaettu teemojen perusteella kolmeen eri saliin. Pääsalin ohjelma striimataan ulkoministeriön YouTube-kanavalle(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Tule mukaan oppimaan ja keskustelemaan kansainvälisestä sotilaallisesta ja siviilikriisinhallinnasta sekä Suomen kokonaisvaltaisesta kriisinhallintatyöstä!

Seuraa suoraa verkkolähetystä

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta - paneelikeskustelut Wanhan Sataman A-salista

Paneelikeskustelut

Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

Sali A: Kokonaisvaltainen kriisinhallinta

klo 9.30–10 Tervetuloa Kriisinhallinta NYT -tapahtumaan – ministeriöiden avauspuheenvuorot (ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö)

klo 10–11 Kokonaisvaltainen kriisinhallinta – tuloksia kriisialueilla koulutuksen avulla? (WISE)

klo 11.10–12 Kolmoisneksus – yhteinen suunta rauhantyölle, humanitaariselle avulle ja kehitysyhteistyölle (SaferGlobe)

Lounastauko klo 12–13 (omakustanteinen)

klo 13–13.50 Osallisuus: avain kestävään turvallisuuteen (CMC, Fingo)

klo 14–14.50 Naisrauhanrakentajien rooli muuttuvassa maailmassa (1325-verkosto)

klo 15–15.50 Konflikteista ratkaisuihin - ilmastonmuutos, vesi ja kriisit (ulkoministeriö)

klo 16–16.50 Lapset kriiseissä -paneeli, järjestää Pelastakaa Lapset ry yhdessä Suomen Plan Internationalin, UNICEFin ja World Visionin kanssa. Juontajana Liselott Lindström. Keskustelussa luvassa ajankohtaisia nostoja lasten asemasta kriisien keskellä sekä esimerkkejä siitä miten lapsia niiden keskellä suojellaan. 

Sali H: Kriisinhallinnan tulevaisuus

klo 10–11.30 Kuinka töihin kriisinhallintaoperaatioihin tai muihin kansainvälisiin tehtäviin? (CMC, Puolustusvoimat, Suomen Punainen Risti, ulkoministeriö)

Lounastauko 11.30–12 (omakustanteinen)

klo 12–12.50 Rauhan teknologiat ja teknologiat rauhassa (SaferGlobe)

klo 13–13.50 Miksi kriisinhallinnan vaikuttavuuden mittaaminen on niin vaikeaa? (CMC)

klo 14.00–15.20 Kuinka töihin kriisinhallintaoperaatioihin tai muihin kansainvälisiin tehtäviin (CMC, Puolustusvoimat, Suomen Punainen Risti, ulkoministeriö)

klo 15.30–16 Ajankohtaista Naton sotilaallisesta kriisinhallinnasta (puolustusministeriö, Puolustusvoimat)

klo 16.10–17 Learning from humanitarian logistics for crisis management (HUMLOG Institute)

Sali G: Alueellinen ulottuvuus

klo 10–10.50 Kohti kestävää rauhaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa: teorioista, käsitteistä ja politiikkapuheesta käytäntöön (CMI, CMC)

klo 11–11.50 Sahelin alueen kriisinhallinnan tulevaisuus – miten kääntää turvallisuuskehitys geopoliittisessa myllerryksessä? (Ulkopoliittinen instituutti)

klo 12–13 Opit Afganistan-selvityksistä: Suomi toimijana kansainvälisessä kriisiympäristössä (Ulkopoliittinen instituutti, VNTEAS Afganistan-tutkimuskonsortio)

Lounastauko 13–14 (omakustanteinen)

klo 14–15 Kriisinhallintaoperaatiot Ukrainan tukena (Ulkopoliittinen instituutti)

klo 15.10–16 Havaintoja Georgiasta, Moldovasta ja Länsi-Balkanilta: Miten Euroopan turvallisuustilanteen murros näkyy lähialueiden kriisinhallintaoperaatioissa? (Aleksanteri-instituutti)

Tapaa kriisinhallinnan ammattilaisia

Tapaamistila: Speed dating

klo 10–16 Ääniä kentältä: Tapaa kriisinhallinnan asiantuntijoita!

Kriisinhallinnan työpajat

Työryhmätila 1:

klo 10–11.30 Varautuminen ennakoimattomaan -työpaja (Savonia AMK, Suomen Punainen Risti)

klo 13–14.30 Varautuminen ennakoimattomaan -työpaja (Savonia AMK, Suomen Punainen Risti)

Työryhmätila 2:

klo 11.30–12.30 Rauhan uralle – kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan mentorointiohjelma (WISE)

klo 14.30-15.30 Rauhan uralle – kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan mentorointiohjelma (WISE)

Tapahtuman järjestäjät

Järjestäjät aakkosjärjestyksessä:

Business Finland

Businessfinland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kriisinhallintakeskus CMC Finland

Cmcfinland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kriisinhallintakeskus CMC Finland on sisäministeriön yhteydessä toimiva siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus ja alan kokoava toimija Suomessa. Keskus vastaa kansainvälisiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin ja vaalitarkkailutehtäviin lähetettävien suomalaisten asiantuntijoiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja varustamisesta. Kriisinhallintakeskuksessa tehdään myös alan tutkimusta ja julkaisutoimintaa.

CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation

Cmi.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama CMI on yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä. CMI:ssä toimii yli sata kansainvälistä asiantuntijaa ja se tekee yhteistyötä yli kolmensadan kansainvälisen kumppanin kanssa. Heidän kanssaan CMI on ollut edistämässä yli 50:tä rauhanprosessia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Euraasiassa ja Aasiassa.

Comprendum

Comprendum.com(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Comprendum OY on verkottunut asiantuntijaorganisaatio. Vahvaa osaamista analyyseistä sekä tuesta PK-sektorille tehdä kauppaa kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Comprendum Oy:llä on kaksi toisiaan tukevaa toimialaa: Strateginen Analyysi sekä Innovatiivinen Liiketoiminta kriisi- ja kehittyvillä alueilla. Ne toteutetaan asiakaslähtöisesti avaimet käteen -periaatteella. Paikalliset, alueelliset tai globaalit turvallisuuden analyysit huomioivat mm. resilienssin sekä liiketalouden näkökulman. ResCamp Modules -ratkaisut (WATER, WASH, Security) hyödyntävät kenttäkelpoisia teknologioita juomaveden, jäteveden puhdistuksen sekä turvallisuuden tuottamisessa. ResCampModules on rekisteröity tavaramerkki.

ConFoot

Confoot.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

ConFoot on suomalainen yritys joka suunnittelee ja valmistaa patentoituja, irrotettavia merikontinjalkoja. Kontinjalat mahdollistavat konttien käsittelyn kriisialueilla, joissa infrastruktuuri on vajaa tai puuttuu kokonaan. Kriisialueille tuodaan konteissa niin lääkkeet, elintarvikkeet kuin muu materiaali, sekä kontteihin rakennettuina generaattorit, vedenpuhdistamot jne. ConFoot-jalkojen käyttö ei vaadi sähköä eikä muuta kontinkäsittelykalustoa.

Suomen kehitysjärjestöt Fingo Ry

Fingo.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Teemme työtä, jotta maailma olisi reilumpi. Ihan kaikille. Fingo on noin 280 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija.

HUMLOG Institute

Humloggroup.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

HUMLOG-instituutti (Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) toimii kauppakorkeakoulu Hankenin (Svenska handelshögskolan) ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteydessä. Instituutin tutkimusalaa ovat humanitaarinen logistiikka ja kriisinhallinta. Instituutti kokoaa yhteen alan tutkijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia toimien alustana ajatusten ja tiedon jakamiselle.

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskus.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Laajan turvallisuuden verkosto WISE

Widersecurity.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Laajan turvallisuuden verkosto WISE on kansalaisjärjestöjä ja eduskuntapuolueita yhteen tuova verkosto, jonka toiminnan tarkoituksena on inhimillisen turvallisuuden näkökulman edistäminen ja vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. WISE edistää kokonaisvaltaista lähestymistä ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin, jolla tarkoitetaan käytössä olevien keinovalikoimien ja instrumenttien, kuten sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan, rauhanvälityksen, rauhanrakennuksen, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun, strategista ja suunnitelmallista käyttöä.

WISEn toiminnan painopistealueet ovat koulutus, vaikuttamistyö, tiedotus sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. WISE järjestää nuorille asiantuntijoille suunnattua Rauhan uralle - mentorointiohjelmaa.

Molnix Oy

Molnix.com(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Molnix tarjoaa humanitaarisille toimijoille työkalut valmiushenkilöstön hallintaan ja kehittämiseen. Mahdollistamme suurien poolien mobilisoinnin nopeasti ja kustannustehokkaasti kun maailmalla tapahtuu. Asiakkaitamme ovat maailman suurimmat kriisin- ja katastrofinhallintajärjestöt.

Oikeusvaltiokeskus

Oikeusvaltiokeskuksen verkkosivut(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Oikeusvaltiossa laki on sama kaikille. Oikeusvaltiokeskus tekee työtä sen eteen, että vapaus, vakaus ja vauraus kestävällä tavalla tulevat mahdollisiksi kaikille ihmisille. Kokoamme yhteen suomalaista huippuasiantuntemusta, tuotamme tietoa ja edistämme oikeusvaltiokehitystä erilaisten hankkeiden avulla etenkin kehittyvissä maissa yhteistyössä muun muassa eri maiden kansallisten viranomaisten, koulutusinstituutioiden sekä kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa.

Pelastakaa lapset

Pelastakaalapset.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Pelastakaa Lapset (Save the Children) on maailman suurin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lapsen oikeuksia ajava järjestö. Vastaamme lasten hätään siellä, missä avun tarve on suurin. Autamme sodan jalkoihin jääneitä lapsia, aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia ja väkivallan uhreja. Teemme töitä Suomessa ja muualla maailmalla, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus turvaan, terveyteen, ravintoon ja koulutukseen.

Puolustusministeriö

Defmin.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Puolustusvoimat vastaa Suomen sotilaallisesta puolustuksesta. Päätehtäviä on lisäksi mm. osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa Puolustusvoimien sotilaallisen kriisinhallinnan pisteellä on mahdollisuus tutustua Puolustusvoimien kriisinhallintaoperaatioihin ja operaatioissa palveleviin rauhanturvaajiin sekä keskustella sotilaallisesta kriisinhallintakoulutuksesta, kriisinhallintatehtäviin hakeutumisesta sekä tehtävistä kriisinhallintaoperaatioissa.

Maavoimat johtaa pääosan Puolustusvoimien kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ja kouluttaa sekä varustaa kriisinhallintatehtäviin lähetettävät joukot.

Porin prikaati vastaa Maavoimien rauhanturvaajien rekrytoinnista, sekä kriisinhallinnan koulutuksen toteuttamisesta kansainvälisiin operaatioihin.

Merivoimat osallistuu sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin merellisissä toimintaympäristöissä osana rauhanajan tehtäviään. Sotilaalliset kriisinhallintatehtävät ovat mahdollisuus osallistua kansainvälisesti vaikuttavaan rauhaan tähtäävään toimintaan sekä kehittää kansallista suorituskykyä kansainvälisten oppien perusteella.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT)(Linkki toiselle web-sivustolle.) on sotilaallisen kriisinhallinnan kansainvälisesti arvostettu osaamiskeskus. FINCENT järjestää sotilaallisen kriisinhallinnan kursseja Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Afrikan unionin ja Naton johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin. Keskus myös koordinoi kriisinhallintakoulutuksen laatuvaatimusten täyttymistä.

SaferGlobe

Saferglobe.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

SaferGlobe on riippumaton suomalainen rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo, joka tuottaa tietoa ja kehittää työvälineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. SaferGloben toiminnan keskiössä on monitoimijayhteistyö sekä käytännönläheiset ratkaisut. SaferGlobella on laajat kansainväliset ja kansalliset verkostot, joiden kautta SaferGlobe pyrkii luomaan työpaikkoja rauhanosaajille.

Savonia AMK

Savonia.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonian strategia pohjautuu globaaliin viitekehykseen, jossa inhimillinen turvallisuus (YK:n määrittelemä Human Security) yhdistää erityyppiset globaalit haasteet ja tarkastelee rakenteiden sijaan ihmistä ja hänen hyvinvointiaan.

Yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa Savonia järjestää kaksi ennakoimattomaan varautumiseen pureutuvaa työpajaa, yhden aamulla ja yhden iltapäivällä. Lisäksi Savonian ilmasto- ja ympäristöturvallisuuden toimintaa on esillä Business Finlandin ständillä.

Sisäministeriö

Intermin.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön työn tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa. Sisäministeriön vastuulle kuuluvat siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet. Ministeriön yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus CMC Finland vastaa siviilikriisinhallinnan varsinaisesta operatiivisesta työstä: asiantuntijoiden koulutuksesta, rekrytoinnista, henkilöstöresursseista ja logistiikasta sekä niihin liittyvästä tutkimuksesta.

Suomen 2250-verkosto

2250finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen 2250-verkosto on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa kansallista toimintaohjelmaa, jossa määritellään, miten YK:n 2250-päätöslauselmaa (Nuoret, rauha ja turvallisuus) toteutetaan Suomessa. Verkosto osallistuu toimintaohjelman toteuttamiseen, seurantaan ja sparraamiseen, ja se on kaikille avoin – mukaan ovat tervetulleita kaikki nuorten osallisuudesta, turvallisuudesta ja rauhantyöstä kiinnostuneet.

Suomen Lähetysseura

Suomen lähetysseuran verkkosivut(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen Lähetysseura tekee rauhantyötä, kehitysyhteistyötä, humanitaarista työtä ja kirkollista työtä. Rauhantyössämme korostuu paikallisten rauhanrakentajien ja sovittelijoiden tukeminen. Edistämme eri osapuolia yhteen tuovia vuoropuheluprosesseja, rauhankasvatusta sekä mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin integrointia rauhantyöhön. Paikallinen omistajuus ja inklusiivisuus ovat toimintamme periaatteita, ja vahvistamme naisten, nuorten ja marginalisoitujen ryhmien roolia rauhantyössä. Kehitämme lisäksi uusia toimintatapoja ja digitaalista rauhanrakentamista.

Suomen Punainen Risti

Punainenristi.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Järjestöllä on jatkuvasti 50-70 avustustyöntekijää eri puolilla maailmaa tekemässä työtä apua tarvitsevien hyväksi. Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun(Linkki toiselle web-sivustolle.) kanssa Suomen Punainen Risti järjestää kaksi ennakoimattomaan varautumiseen pureutuvaa työpajaa, yhden aamulla ja yhden iltapäivällä. Lisäksi SPR:llä on ständi jossa saa tietoa työskentelystä järjestön kansainvälisen avustustoiminnan tehtävissä.

Suomen Rauhanturvaajaliitto

Rauhanturvaajaliitto.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen Rauhanturvaajaliitto on yhteiskunnallisesti tunnustettu ja valtakunnallisesti merkittävä omistaan huolta pitävä veteraanijärjestö ja kriisinhallinnan asiantuntija. Liitto on tunnustettu ja itsenäinen maanpuolustusjärjestö, joka osallistuu mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja toimijoiden kanssa. Rauhanturvaajaliiton vertaistukipalvelut tukevat rauhanturvaajia ja kriisinhallintaveteraaneja palveluksen aikana ja sen jälkeen.

Suomen YK-liitto

Ykliitto.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä, jossa ketään ei jätetä. Visiomme on saavuttaa yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus.

Tespack

Tespack.com(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tespack keskittyy kehittämään mobiilin energian ratkaisuja verkkovirran ulottumattomiin yhdistämällä viimeistintä teknologiaa, smart IoT ja aurinkoenergiaa. Heidän viimeisin ratkaisunsa, Smart Solar Media system, mahdollistaa mm energian saannin ja tuottamisen verkkovirran ulkopuolella sekä opetuksen ja koulutuksen muuntamalla minkä tahansa huoneen digitaaliseksi luokkahuoneeksi. Tespackin ratkaisuja käyttävät tällä hetkellä mm UNICEF, UNDP, World Vision ja Plan International.

UN WOMEN 1325-verkosto

Naiset, rauha ja turvallisuus(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa. Verkostoa koordinoi UN Women Suomi ulkoministeriön tuella. Lue lisää linkistä (Linkki toiselle web-sivustolle.)ja liity mukaan!

Ulkoministeriö

Um.fi

Ulkopoliittinen instituutti

Fiia.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.