Euroopan komissio on julkaissut koosteen jäsenvaltioiden kansallisista valvontaluetteloista

EU:n jäsenvaltiot voivat vaatia vientilupaa toisen jäsenvaltion kansalliseen valvontaluetteloon sisältyvän kaksikäyttötuotteen viennille.

EU-jäsenvaltiot voivat kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan EU-asetuksen nojalla laatia kansallisia valvontaluetteloita. Tällaisella kansallisella valvontaluettelolla voidaan asettaa lupavaatimus sellaisen kaksikäyttötuotteen viennille, joka ei suoraan EU-asetuksen nojalla tarvitsisi vientilupaa. Saman asetuksen nojalla muut jäsenvaltiot voivat asettaa lupavaatimuksen toisen jäsenvaltion kansalliseen valvontaluetteloon sisältyvän tuotteen viennille, mikäli kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu käyttöön, joka aiheuttaa huolta yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyen.

Euroopan komissio on julkaissut koosteen, johon sisältyy Espanjan sekä Alankomaiden kansallisiin valvontaluetteloihin sisältyviä tuotteita. Tämän johdosta myös muut jäsenvaltiot, mukaan lukien Suomi, voivat jatkossa yksittäistapauksissa ja ehtojen täyttyessä asettaa lupavaatimuksen kyseisten kaksikäyttötuotteiden viennille.

Käytännössä vientilupavaatimuksen asettaa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka Suomessa on ulkoministeriön vientivalvontayksikkö. Lupavaatimuksia voidaan asettaa tapauskohtaisesti ja tällaisessa tilanteessa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö ilmoittaa viejälle, että tiettyyn vientiin pitää hakea vientilupa.

Kansallisista valvontaluetteloista julkaistua koostetta pääsee lukemaan Euroopan unionin verkkosivuilta. (Linkki toiselle web-sivustolle.)