Europeiska människorättsdomstolen befäste förlikning i ett ärende om rättegångs längd

Pressmeddelande 5/2007
9.1.2007

Europeiska människorättsdomstolen befäste med sitt avgörande idag förlikning mellan finska staten och en ändringssökande. Klagomålet gällde att en rättegång med anknytning till patientskadelagen inte hade genomförts inom skälig tid i enlighet med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

I förlikningsdomen tas inte ställning till tolkning av den nämnda bestämmelsen. I enlighet med förlikningen åläggs staten att betala 4244 euro åt den ändringssökande inom tre månader varvid den ändringssökande avstår från sina krav.

Närmare upplysningar: Arto Kosonen, chef för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 09 1605 5729.

 

 

ihmisoikeudet