EU teki merkittävän päätöksen Venäjän keskuspankkivarojen pysäyttämisestä johtuvien ylimääräisten tuottojen käytöstä

Vastauksena Venäjän laittomaan hyökkäyssotaan Ukrainassa EU on asettanut pakotteita, jotka kieltävät liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa.

Kiellon mukaisesti unionin jäsenvaltioiden arvopaperikeskusten hallussa olevia Venäjän keskuspankin varoja ei voida palauttaa Venäjän keskuspankille, vaan ne pysyvät pysäytettynä arvopaperikeskuksissa.

Pysäytettyjä Venäjän keskuspankin varoja on EU-jäsenmaiden arvopaperikeskuksissa noin 200 miljardin euron arvosta. Ne kerryttävät vuosittain keskuksille ylimääräisiä tuottoja noin 2,5-3 miljardin euron arvosta. Suomessa ei ole pysäytettynä kyseisiä varoja.

EU on 21.5.2024 päättänyt näiden ylimääräisten tuottojen käyttöönottamisesta Ukrainan tukemiseksi. Ensivaiheessa 90 prosenttia tuesta osoitetaan Ukrainan itsepuolustuksen tukemiseksi Euroopan rauhanrahaston kautta ja 10 prosenttia Ukrainan jälleenrakennuksen tukemiseksi EU:n budjetin kautta. Tuen kohdennusta tarkastellaan vuosittain.

Asian taustaan voi tutustua tarkemmin EU:n tiedotteessa asiasta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Lisätietoja:

  • Paavo Kotiaho, vastuuvirkamies, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. 0295 351 016
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi