Ennakkotieto hausta: valtionavustukset kansalaisjärjestöjen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään toimintaan vuodelle 2024

Ulkoministeriö avaa marraskuussa hakukierroksen suomalaisten kansalaisjärjestöjen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään toimintaan vuodelle 2024. Haku on käynnissä 6.–30. marraskuuta 2023. Hakuilmoitus julkaistaan haun avautuessa ulkoministeriön verkkosivuilla ja haeavustuksia.fi-verkkopalvelussa.

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta suomalaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan.

Vuoden 2024 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Hallitusohjelman mukaisesti painopisteitä ovat:

  • tuki sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestykselle
  • kriisinhallinta sekä rauhanomainen konfliktinehkäisy ja -ratkaisu (mukaan lukien rauhanvälitys)
  • ihmisoikeuksien edistäminen
  • Euroopan unioni geopoliittisena ja globaalina toimijana
  • laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001)(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tuki on harkinnanvaraista yleisavustusta ja se myönnetään yksivuotisena. Tukea voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa rekisteröidyille ja oikeustoimikelpoisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille tai yhteisöille (rekisteröity yhdistys tai säätiö), jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään yhden vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille.

Hakijan tulee huomioida, että haku tapahtuu haeavustuksia.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksen tekeminen edellyttää valtuutusta, jonka voi hakea suomi.fi-palvelussa. Joissain tapauksissa valtuusoikeudet tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tarvittavien valtuuksien tarkistaminen ja hankkiminen on hakijan vastuulla. Tarkempia tietoja suomi.fi-valtuuksista löytyy Valtiokonttorin sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Lisätietoja

  • UTPvaltionavut@gov.fi