Storprojekt i Barentsregionen på agendan för arbetsseminarium i Kemi

Pressmeddelande 257/2007
23.11.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen öppnar ett arbetsseminarium om projekt i Barentsregionen måndagen den 26 november. Utrikesministeriet arrangerar seminariet tillsammans med länsstyrelserna i Lapplands och Uleåborgs län samt Lapplands och Uleåborgs handelskammare.

Syftet med seminariet är att ge aktuell information om hur energi- och gruvprojekten framskrider i Barentsregionen och i synnerhet i Murmanskområdet. Avsikten är att planera åtgärder som kan hjälpa finländska företag att gå med i stora projekt. Inbjudna till seminariet är företag från norra Finland med potential för handel med Ryssland och representanter för berörda ministerier och andra statliga myndigheter samt näringssektorn.

Anföranden vid seminariet håller förutom utrikeshandels- och utvecklingsministern bland annat landshövdingen i Lapplands län Hannele Pokka, landshövdingen i Uleåborgs län Eino Siuruainen, verkställande direktören för Lapplands handelskammare Timo Rautajoki, verkställande direktören för Uleåborgs handelskammare Jaakko Okkonen och verkställande direktören för Aker Arctic Technology Mikko Niini.

Närmare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Ossi Martikainen, tfn 040 592 6769

pohjoinen ulottuvuus