12. pakotepaketilla kiristetään ulkomaankaupan rajoituksia ja otetaan käyttöön uusia toimia pakotteiden kiertämiseen puuttumiseksi

EU:n Venäjää kohtaan asettamiin uusiin rajoittaviin toimiin sisältyy timanttien tuontikielto, öljyn hintakattomekanismin tiukennus sekä laajennuksia tuonti-, vienti- ja kauttakulkukieltoihin. EU:ssa toimiville venäläisomisteisille yrityksille asetetaan maksuliikennettä koskeva raportointivelvoite. Henkilöpakotteita kohdistetaan Ukrainan alueilla laittomia vaaleja järjestäneisiin ja Venäjän asevoimia tukeviin tahoihin sekä Suomessa pakotteiden kiertämiseen syyllistyneeseen EU-kansalaiseen.

EU päätti 18. joulukuuta 2023 laajentaa pakotteitaan vastauksena Venäjän jatkuviin hyökkäyksiin Ukrainan siviilikohteita ja kriittistä infrastruktuuria kohtaan sekä vastauksena Venäjän väliaikaisesti miehittämillä Ukrainan alueilla järjestämiin laittomiin vaaleihin. 

12. pakotepaketissa henkilöpakotelistalle lisätään muun muassa Venäjän väliaikaisesti miehittämillä Ukrainan alueilla laittomien vaalien järjestämiseen syyllistyneitä Venäjän viranhaltijoita ja Venäjän asevoimia tukevia henkilöitä ja yrityksiä. Jatkossa henkilöpakotteisiin on mahdollista lisätä myös henkilöitä, jotka ovat hyötyneet jäsenmaiden Venäjällä sijaitsevien tytäryhtiöiden omistuksen tai määräysvallan pakkosiirrosta (uusi listauskriteeri). 

Ulkomaankaupan lisärajoituksilla pyritään estämään Venäjää hankkimasta tuloja tai kaksikäyttötuotteita ja muita sellaisia tuotteita, jotka hyödyttävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kapasiteettia tai puolustus- ja turvallisuussektorin kehitystä. 

Pakotepakettiin sisältyy ei-teollisten timanttien tuontikielto Venäjältä tammikuun alusta alkaen ja asteittainen tuontikielto kolmansista maista maaliskuusta alkaen G7-maiden sopiman linjan mukaisesti. Tuontikieltoja asetetaan nesteytetylle propaanille (LPG) ja butaanille sekä rauta-, kupari- ja alumiinituotteille. Vientikieltoihin lisätään kemikaaleja, litiumakkuja, termostaatteja ja moottoreita, joita voidaan käyttää miehittämättömissä lennokeissa, sekä työstökoneita ja koneiden osia. Ohjelmistopalveluiden tarjoamisen kieltoon lisätään liikkeenjohdon tai teollisen suunnittelun ja valmistuksen ohjelmistot. 

Uudet toimet pakotteiden kiertämisen estämiseksi

Joulukuussa 2022 asetetun öljyn hintakattomekanismin toimeenpanoa tarkennetaan asettamalla velvollisuus ilmoittaa säiliöaluksen myynnistä tai viennistä mihin tahansa maahan pakotteiden kiertämisen ehkäisemiseksi. Säiliöaluksen myyjän tai viejän tulee sopimuksissa huomioida kiellot koskien säiliöaluksen käyttöä, jälleenmyyntiä tai jälleenvientiä venäläisen raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljettamiseen tietyissä tapauksissa. Öljyn kuljetuksiin liittyen yrityksiltä edellytetään entistä tarkempia todistuksia. 

Henkilöpakotelistalle lisätään pakotekiertoon syyllistyneitä henkilöitä, mukaan lukien Suomessa vangittuna oleva EU-kansalainen.

Pakotteiden alaisten tuotteiden kauttakulkukieltoa Venäjän lävitse laajennetaan (muun muassa moottorit, pumput, suodattimet). Jatkossa yritysten tulee sisällyttää tiettyjen pakotteiden alaisten tuotteiden kauppasopimuksiin kielto tuotteiden jälleenvientiin Venäjälle.

Liittyen kryptovarojen lompakko-, tili- tai säilytyspalveluiden tarjoamisen kieltoon Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville, Venäjän kansalaisia kielletään omistamasta, käyttämästä määräysvaltaa tai toimimasta kryptovaluuttoihin liittyvien yritysten tai muiden tahojen hallintorakenteissa EU:ssa.

EU:ssa toimiville venäläisomisteisille yrityksille ja pankeille asetetaan raportointivelvollisuus koskien kolmansiin maihin tehtäviä rahansiirtoja. Jäsenmaiden tulee arvioida näitä tietoja muun muassa pakotteiden kiertämisen estämiseksi. 
Jäsenmaiden tulee nimittää pakotelistattujen tahojen varojen etsimisestä ja jäädyttämisestä vastaava viranomainen tavoitteena estää henkilöpakoteasetukseen liittyvä pakotteiden kiertäminen. 

Poikkeuslupamenettelyt

Jatketaan 30. kesäkuuta 2024 saakka mahdollisuutta myöntää Venäjältä poistuville eurooppalaisille yrityksille poikkeuslupa pakotteiden alaisten tuotteiden siirtymiseen yrityskaupassa eurooppalaisten yritysten Venäjältä poistumisen yhteydessä (ns. exit-lupa).

Lisäksi jatketaan poikkeuslupamahdollisuutta tiettyjen pakotelistattujen tahojen omistamien tai määräysvallassa olevien yritysten myyntiin. 

Luodaan uusi poikkeuslupamahdollisuus pakotelistatun henkilön tai yhteisön omistaman tai määräysvallassa olevan omaisuuden myyntiin yleisen edun mukaisessa pakkolunastustilanteessa.

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä

Ns. sektoripakotejärjestelmä

Lisätietoja

  • Pia Sarivaara, tiiminvetäjä, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. 0295 350 660
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.