Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. pöytäkirja neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmästä tulee voimaan 1.8.2018.

Kansalliset ylimmät tuomioistuimet voivat jatkossa pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa. Suomessa näitä kansallisia tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus.

Neuvoa-antavaa lausuntoa voidaan pyytää Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien tulkinnasta ja soveltamisesta.

Uudella järjestelmällä pyritään tehostamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Järjestelmä myös lisää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten vuorovaikutusta.

Tähän mennessä neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmän on hyväksynyt kymmenen Euroopan neuvoston jäsenvaltiota.

Lisätietoja pöytäkirjasta on saatavilla myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kotisivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja: ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö Krista Oinonen, puh. 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.