Evaluointiraportti: Suomen tuki kansallisen tulopohjan vahvistamiseksi kehitysmaissa

Evaluointi arvioi Suomen tukea kansallisen tulopohjan vahvistamiseksi kehitysmaissa. Evaluoinnin tavoitteena oli auttaa ulkoministeriötä (UM) parantamaan tuen tehokkuutta.

Vaatimattomasta rahoitusosuudesta huolimatta kansallisen tulopohjan vahvistaminen on ollut strategisesti tärkeää Suomen kehitysyhteistyölle. Verotuksen ja kehityksen kahdelle toimintaohjelmalle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet ja niitä toteuttamaan valittiin laaja kirjo hankkeita. Toimintaohjelmat tukivat Suomen ja muiden rahoittajien sitoumusta vahvistaa kehitysmaiden verotuskykyä ja sitoutua yritysverotuksen vastuullisuusperiaatteisiin kehitysmaissa. Ne myös heijastivat Suomen sitoutumista rahoituksen lisäämiseksi kansallisen tulopohjan vahvistamiseksi Addis Tax Initiativen mukaisesti sekä Suomen tukea kehitysmaiden osallistumiseksi kansainväliseen verokeskusteluun.

Kuvaus yhteiskunnasta, mikä pyörii verovaroin. Toimeenpanoon liittyvistä haasteista huolimatta UM on rakentanut uskottavan ja tasapainoisen hankekokonaisuuden käyttämällä avautuneet mahdollisuudet oikea-aikaisesti hyödykseen sekä valitsemalla huolellisesti kumppanit maatasolla, alueellisesti ja globaalisti. On kuitenkin epäselvää, saavutetaanko hankkeilla laajoja järjestelmätason muutoksia ja ovatko saavutetut tulokset kestäviä.

Evaluointi suosittaa ulkoministeriötä laatimaan toimintaohjelman pohjautuen realistiseen näkemykseen voimavaroista, rakentaen Suomen tähänastisille saavutuksille, priorisoiden ja varmistaen säännöllinen seuranta. Suomi on saavuttanut hyvän aseman, josta on hyvä edelleen osoittaa sitoutumistaan läpinäkyviin, maailmanlaajuisiin oikeudenmukaisiin ja tasapuolisiin verotusjärjestelmiin.

Arviointi perustuu muutosteoriaan, jonka avulla analysoitiin Suomen kahta verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa (2016-19 ja 2020-23). Evaluointitiimi selvitti, missä määrin ja miten toimintaohjelmat saavuttivat tavoitteensa. Aineiston keräämisessä ja analysoinnissa käytettiin seuraavia menetelmiä:

  1. Kehityspolitiikan ja institutionaalinen analyysi,
  2. Hankekokonaisuuden analyysi ja sidosryhmäkartoitus,
  3. Valikoitujen kumppaneiden tulosten ja UM:n panostuksen analyysi.

Evaluointiraportti:

Evaluation of Finland’s Initiatives Focused on Enhanced Domestic Resource Mobilization (DRM) (PDF; 131 sivua; 4 MB)

Tiivistelmä: 

Breaking Aid Dependency – Finnish Support to Domestic Resource Mobilization in Developing Countries (PDF; 3 sivua; 232 kB)

Aineisto esittelytilaisuudesta

Evaluointitiimin esitys (PDF; 15 sivua; 1 MB)

UNU-WIDERin puheenvuoro: Politiikkaviestejä kansallisen tulopohjan vahvistamisesta (PDF; 13 sivua; 1,7 MB)