Ison-Britannian uusi asuntojen rakennusohjelma – kestävälle ja energiatehokkaalle kaupunkirakentamiselle suuri tarve

Britannian hallitus lanseerasi heinäkuun 2023 lopulla asuntojen rakentamista koskevan pitkän aikavälin ohjelman. Britanniassa on kipeä tarve uudelle asuntokannalle. Tuetun asumisen (social housing) jonoissa on n. 1,2 miljoonaa kotitaloutta. Hallituksen tähänastinen tavoite on ollut 300 000 uuden asunnon valmistuminen vuositasolla. Uuden ohjelman tähtäimessä on 20 kaupunkikeskuksen uudistaminen ml. Lontoo, Manchester, Sheffield ja Cambridge. Hallitus aikoo helpottaa kiinteistöjen laajentamista asutuskeskuksissa ja muun muassa liikehuoneistojen muuttamista asunnoiksi, jotta asumistiheyttä saadaan nostettua.. Hallitus painottaa kestävää ja vihreää rakentamista, ja haluaa asuntosuunnitelmien ohella parantaa vähäpäästöisen ja kevyen liikenteen infrastruktuuria. Uusien asuntojen rakentamisessa panostetaan hallituksen mukaan asumisstandardien parantamiseen. Tulevaisuuden kodit tulevat hallituksen mukaan olemaan päästöttömiä ja energiatehokkaita. Kunnianhimoinen ohjelma pyrkii vastaamaan myös elinkustannuskriisiin tuottamiin haasteisiin. Suomalaisten yritysten ja toimijoiden kestävään rakentamiseen liittyvään osaamiseen olisi tarvetta Britanniassa, ml. energiatehokkuus, eristäminen, nopea asuntojen moduulirakentaminen, vanhojen rakennusten kunnostus ja nk. retrofit sekä lämmitysratkaisut (kuten kaukolämpö).

Britannian asuntokriisi

Britanniassa on kipeä tarve uudelle asuntokannalle. Tuetun asumisen (social housing) jonoissa on n. 1,2 miljoonaa kotitaloutta. Englannissa arvioidaan olevan yli 270 000 koditonta, joista n. 5000:lla ei ole asuinsijaa (esim. väliaikaisessa asutuksessa) ollenkaan. Vuokramarkkinoilla on tapahtunut 10% inflaatio vuoteen 2020 verrattuna, ja yli viidesosa tarjolla olevista vuokra-asunnoista ei täytä asunnoille asetettuja vaatimuksia esimerkiksi kosteusongelmien takia. Omistusasumisen osuus on puolittunut 1980-lukuun verrattuna. Uudet suunnitelmat pyrkivät taittamaan asuntomarkkinoiden inflaatiota ja tehostamaan rakennus- ja suunnitteluprosesseja.

Hallitus on jäänyt 300 000 asunnon vuositavoitteestaan tähän mennessä niukasti vajaaksi, ja esimerkiksi 2021 ja 2022 välillä valmistui 233 000 uutta asuntoa. Pääministeri Rishi Sunakin mukaan hallitus tulee saavuttamaan tavoitteensa rakentaa miljoona uutta asuntoa viimeistään 2025 mennessä.

Asuntokriisiin vastatakseen pääministeri Sunak ja asunto-, yhteisö- ja paikallishallintoasiain ministeri (Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities) Michael Gove lanseerasivat heinäkuussa asuntojen rakentamisen pitkän aikavälin ohjelman(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Kaupunkikeskusten elävöittäminen ja laajentaminen

Hallituksen julkaiseman ohjelman painotus on kaupunkikeskusten laajentamisessa ja urbaanin joutomaan hyödyntämisessä. Alhainen asumistiheys on hallituksen mukaan Britannian kaupunkeja vaivaava ongelma ja este talouskasvulle. Kaupunkeja tulee ohjelman mukaan rakentaa ylöspäin ja asuinkiinteistöjen neliöt käyttää tehokkaammin. Hallitus pyrkii poistamaan rajoituksia asuinrakennusten laajentamiselle ja helpottamaan esimerkiksi ullakkotilojen muuttamista asunnoiksi.

Uuden ohjelman tähtäimessä on 20 kaupunkikeskuksen uudistaminen. Lontooseen, jossa on maan korkein tarve uusille asunnoille (52 000/vuosi),  kaavaillaan 65 000 uuden asunnon rakentamista kaupungin itäosiin. Manchesteriin investoidaan £150 miljoonalla urbaanin joutomaan hyödyntämiseen ja £400 miljoonalla muuhun asuinrakentamiseen. Sheffieldin ja Wolverhamptonin keskustojen tiivistämiseen investoidaan £160 miljoonalla.

Ohjelman merkittävin hanke on Cambridgen kaupunkialueen uudistaminen vuoteen 2040 mennessä. Cambridgen, eli ’Euroopan tiedepääkaupungin’, keskustaan halutaan rakentaa enemmän asuntoja ja kiinteistöjä luonnontieteisiin ja teknologiaan keskittyville yrityksille, kehittää julkista liikennettä ja kevyen liikenteen väyliä, sekä panostaa terveellisen elämän (healthy living) infrastruktuuriin ja viheralueisiin. Cambridgeen kaavaillaan kokonaan uutta korkeatasoista asuinaluetta sekä uusia liikehuoneistoja..

Myös rakennushankkeiden suunnittelua tehostetaan

 Ohjelmaan kuuluu myös asuntojen rakentamisen suunnittelun virtaviivaistaminen ja pullonkaulojen purkaminen. Hallitus lanseerasi £24 miljoonan ’Planning Skills Delivery Fund’ –rahaston vireillä olevien projektien edistämiseen ja osaamisen kohdentamiseen. Lisäksi se perustaa johtavista kaupunki- ja rakennusprojektisuunnittelijoista ja muista asiantuntijoista koostuvan ’iskuryhmän’ (super-squad), joka edistää sekä vireillä olevia että uusia rakennushankkeita.

Kestävyys, energiatehokkuus ja esteettisyys keskiössä 

Ohjelmassa painotetaan vihreämpien asuntojen rakentamista ja vihreiden alueiden suojelemista. Uusia asuntoja ei hallituksen mukaan tulla rakentamaan ns. ’green belt’ –alueiden kustannuksella, jotka ympäröivät Britannian kaupunkeja. Uusia asuntoja halutaan rakentaa myös mahdollisimman vähäpäästöisiksi ja energiatehokkaiksi.

Hallitus alleviivaa lisäksi korkeatasoiseen arkkitehtuuriin panostamista. Monet kaupungin omistamat asuinkorttelit kärsivät huonolaatuisesta eristyksestä, eivätkä täytä viihtyisyyteen tai turvallisuuteen liittyviä standardeja. Hallituksen mukaan uusia asuntoja tulee rakentaa viihtyisiksi, esteettisiksi  ja käytännöllisiksi. Vanhoja asuinrakennuksia tulee remontoida vastaamaan asianmukaista laatua ja asuinkelpoisuusvaatimuksia. Tätä hallitus aikoo tukea kehittämällä Future Homes Standard –kehyksen, joka ohjaa uusien asuntojen suunnittelua ja vanhojen päivittämistä.

Nyt esitetyt suunnitelmat ottavat huomioon heinäkuussa 2023 voimaan tulleen asumista sääntelevän lain (Social Housing Regulation Act). Laki velvoittaa tuettujen asuntojen vuokranantajia pitämään parempaa huolta asunnoista reagoimalla esimerkiksi kosteusongelmiin. Hallitus aikoo osana uutta ohjelmaa päivittää viralliset asuntojen asianmukaisuusstandardit ja laajentaa nämä koskemaan myös yksityisiä vuokra-asuntoja. Pula edullisista mutta asianmukaisuusvaatimukset täyttävistä asunnoista on suuri.

Suomalaisten yritysten ja toimijoiden kestävään rakentamiseen liittyvään osaamiseen olisi tarvetta Britanniassa, ml energiatehokkuus, eristäminen, nopea asuntojen moduulirakentaminen, vanhojen rakennusten kunnostus ja nk. retrofit sekä lämmitysratkaisut (kuten kaukolämpö).

 

Teksti: Taimi Vilkko, Suomen suurlähetystö

Lisätietoja antaa: lähetystöneuvos Terhi Bunders, terhi.bunders@gov.fi