Nato- ja pakotekoulutuksille erityistunnustukset eOppivalta

Ulkoministeriön Nato- ja pakoteaiheiset peruskoulutukset saivat erityismaininnat vuoden 2023 koulutuksia arvioineilta ajankohtaisuutensa ja vaikuttavuutensa vuoksi. Molemmat kurssit on julkaistu valtionhallinnon eOppiva-verkkokoulutusalustalla.

Nainen ja mies lavalla kukat kädessä
Palkinnot vastaanottivat Pia Sarivaara ja Markus Räty. Kuva: HAUS/Jan Bosas

Naton perusteet(Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä Pakotteiden perusteet(Linkki toiselle web-sivustolle.) –kurssit palkittiin torstaina 25. huhtikuuta HAUS kehittämiskeskus Oy:n järjestämässä eOppiva-gaalassa, jossa palkittiin vuoden 2023 parhaimpia kursseja. Molemmat kurssit saivat kiitosta ajankohtaisuudesta sekä ajankuvaan vastaamisesta ja vaikuttavuudesta.

Suomen keväällä 2022 alkanut Nato-jäsenyysprosessi loi tarpeen kehittää Nato-asioiden perusosaamista valtionhallinnossa ja laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa.

 ”Kiinnostus Natoa ja Suomen jäsenyyttä kohtaan oli äärimmäisen suurta jäsenyyspolkumme ensiaskeleista lähtien. Naton perusteet -koulutuksella pyrimme vastaamaan tähän tiedontarpeeseen ja tuomaan esille ennen kaikkea Naton ydintehtävät ja luonteen puolustusliittona,” toteaa hankkeen työryhmään UM:n edustajana osallistunut Markus Räty turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksiköstä.

Naton perusteet -koulutuksella tarjotaan perustiedot puolustusliiton toiminnasta ja Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomelle. Koulutus toteutettiin ulkoministeriön, puolustusministeriön ja Natossa toimivan Suomen pysyvän edustuston yhteistyönä, ja sen on tähän mennessä suorittanut noin 2100 henkilöä. Käyttäjäpalautteissa koulutusta on kehuttu mielenkiintoiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi.

Pakotteiden peruskurssi avartaa käsityksiä ja antaa esimerkkejä

Myös pakotteiden lisääntynyt käyttö ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi ja etenkin laajamittaiset Venäjää kohtaan asetetut pakotteet johtivat huomattavaan koulutustarpeeseen niin pakotteita toimeenpanevien viranomaisten kuin yritysten keskuudessa.

”Koulutimme viime kesänä yli sata valtionhallinnon virkamiestä pakoteasioihin. Koulutuksen saaman suuren suosion myötä ymmärsimme, ettemme pysty omin voimin kouluttamaan kaikkia tiedontarvitsijoita valtion- ja kunnallishallinnossa saatikka yrityksissä. Verkkokoulutus oli ainoa järkevä mahdollisuus”, kertoo pakotetiimin tiiminvetäjä Pia Sarivaara.

Pakotteiden perusteet -koulutuksessa oppija perehdytetään pakotteiden perusasioihin ja tiedonlähteisiin, mutta ohjataan myös organisaatiota tekemään pakotteisiin liittyvästä työstä osa normaalia toimintaa. Joulukuussa julkaistun, suomenkielisen pakotekoulutuksen on tähän mennessä suorittanut noin 2300 henkilöä. Pakotekoulutus on saanut kehuja erityisesti runsaista esimerkeistä ja kattavasta ja laadukkaasti toteutetusta kokonaisuudesta. Koulutus laadittiin laajassa yhteistyössä kansallisten viranomaisten, yrityksiä edustavien tahojen ja yritysten kanssa.

Koulutus ilmestyi vastikään myös englanniksi(Linkki toiselle web-sivustolle.) monikansallisten yritysten pyynnöstä.

”Tietääksemme olemme EU:ssa edelläkävijöitä pakotteisiin liittyvän peruskoulutuksen tarjoamisessa kaikille halukkaille. Toivottavasti kurssista on hyötyä myös muiden jäsenmaiden viranomaisille ja yrityksille. Materiaalia saa lainata, mutta mielellään kuulemme sen käyttötarpeista”, toteaa Sarivaara.    

Suomi on EU-laajuisesti vertailtuna edelläkävijä valtionhallinnon yhteisellä verkkokoulutusalustalla. eOppivassa on julkaistu yli 200 verkkokoulutusta, joista suurin osa on kaikille avoimia. 

Lisätietoa: