Finländska civilsamhällesorganisationer får finansiering för att minska fattigdom och ojämlikhet

Med programstödet till finländska civilsamhällesorganisationer genomförs Finlands utvecklingspolitiska mål, det vill säga att avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheten och främja de mänskliga rättigheterna. Arbetet utförs i nära samarbete med civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer. Utrikesministeriet har beviljat 276 miljoner euro för finländska civilsamhällesorganisationers mångåriga utvecklingssamarbete för åren 2022–2025.

Programstödet är en del av budgetanslaget för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Programstödet uppgår till ca 69 miljoner euro per år.

”Civilsamhällets tillstånd har minskat globalt. Denna utveckling är ett hot mot de mänskliga rättigheterna och mot de globala målen för hållbar utveckling. Programstödet gör det möjligt för finländska organisationer och deras samarbetspartner att stärka civilsamhället i utvecklingsländerna”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

De finländska civilsamhällesorganisationerna bidrar på ett betydande sätt till genomförandet av Finlands utvecklingspolitiska mål och riktlinjerna för det civila samhället. Detta samarbete  har stort inflytande särskilt när det gäller kvinnors och flickors ställning och rättigheter, till exempel genom arbete mot könsstympning, förebyggande av barnäktenskap, bekämpning av könsrelaterat våld och satsningar på sysselsättning för kvinnor med funktionsnedsättning.

I programmen satsar man också på utbildning av hög kvalitet, skolgång för barn med funktionsnedsättning, undervisning på det egna modersmålet och utveckling av yrkesutbildningen. Organisationernas program stöder jämlikt deltagande i samhället, ökar människors kunskap om sina rättigheter och stärker lokalsamhällenas kapacitet. I organisationernas program beaktas nu i högre grad åtgärder mot och anpassning till klimatförändringen, och genom programmen stöds också den biologiska mångfalden. Stöd anvisas också för att förbättra situationen för människorätts- och miljöförsvarare.

Största delen av det arbete som finansieras genom programstödet genomförs i de minst utvecklade länderna. Geografiskt koncentrerar sig programmen till Afrika, i synnerhet Östafrika. Programarbete pågår också i länder i Asien, Latinamerika, Centralasien och Östeuropa.

Programstödet främjar de globala målen för hållbar utveckling och den bärande principen i Agenda 2030, att ingen får lämnas efter i utvecklingen.

”Vi behöver tillförlitliga och kunniga partner för att kunna bära vårt globala ansvar. Särskilt värdefullt är organisationernas enträgna arbete för att främja rättigheter av de personerna i mest utsatta ställning. Genom organisationernas arbete kan vi till exempel främja utbildning av hög kvalitet för barn, mödrahälsa, katastrofberedskap, främjandet av utkomst och stödet till företagande. Vikten av organisationernas arbete framhävs särskilt av coronapandemin och andra globala kriser”, säger Skinnari.

Programstöd beviljas 23 finländska civilsamhällesorganisationer för utvecklingssamarbete: Stiftelsen Abilis, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, Fida International, Fingo, Diakonissanstalten, stiftelsen Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, Medborgarorganisationernas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS, Kyrkans Utlandshjälp, Världsnaturfondens Finlandsstiftelse, Finlands YMCA-förbund, Rädda Barnen rf, Plan International Finland, Rättvishandel, Siemenpuu-stiftelsen, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Finska missionssällskapet, Finlands Flyktinghjälp, Finlands Röda Kors, Finlands World Vision, Dagsverke, Samverkan inom funktionsnedsättning, stiftelsen Viestintä ja kehityssäätiö och Befolkningsförbundet.

Utlysningen av programstöd genomfördes som en öppen ansökningsomgång i två faser. Programstöd är prövningsbaserad finansiering för finländska civilsamhällesorganisationers fleråriga program, på vilken statsunderstödslagen tillämpas. Med program avses en helhet bestående av projekt och funktioner som har tydligt definierade resultatmål och en långsiktig utvecklingseffekt.

Under denna programperiod kan organisationerna mer flexibelt reservera en del av stödet för särskilda åtgärder som gäller coronapandemin, för att utveckla företagssamarbete eller andra former av flerpartssamarbete eller för att täcka en finansiell insats som krävs för att få internationell eller privat finansiering.

Ansökan om programstöd 2021, beviljats för åren 2022-2025 (PDF)

Ytterligare information:

  • Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034
  • Riina-Riikka Heikka, enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358295 350 204.
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.