Handboken för bilaterala projekt 2018

Den uppdaterade utgåvan av handboken för bilaterala program (Manual for Bilateral Programmes) ersätter den föregående versionen från 2016. Den nya utgåvan innehåller bland annat utrikesministeriets uppdaterade anvisningar angående användning av resultatstyrning (Result Based Management, RBM) och rättighetsperspektivet (Human Rights Based Approach to Development, HRBA) genom programcykeln och små andra uppdateringar om genomförandet av programcykeln.

Handboken är avsedd för utvecklingssamarbete mellan Finland och partnerländer, men den innehåller flera element som också är användbara när man planerar och genomför andra former av samarbete.

Kapitel 1 handlar om det utvecklingspolitiska ramverket och ger en överblick av de styrande principerna, det vill säga resultatstyrning och rättighetsperspektiv på utveckling. Kapitel 2 går igenom programcykeln och förklarar hur resultatstyrningen och rättighetsperspektivet ska implementeras i programmets olika faser.

Den uppdaterade versionen av handboken för bilaterala program innehåller också nya bilagor. Vi testar nu dessa nya bilagor för första gången och är tacksamma för all respons och idéer av alla som använder handboken. Du kan skicka kommentarer och utvecklingsförslag per e-post till KEO-10@formin.fi.

 

Manual for Bilateral Programmes (Öppnar nytt fönster) (pdf)

Bilagor:

 

Identification phase: 

Formulation phase: 

Appraisal phase: 

Implementation phase: 

Evaluation: