Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn

Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn

Målet för Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn är att trygga ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning. Strategin sträcker sig till 2030. I centrum finns idén om The Finnish Water Way, som avser ett tillvägagångssätt som går ut på sektorsövergripande och tätt samarbete för hållbar förvaltning av vattenresurser.

Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn (PDF)

Verksamhetsplan 2019 (PDF) (Öppnar nytt fönster)