Utvecklingspolitisk riktlinje för det civila samhället 2017

Att stärka civilsamhället i utvecklingsländer är en väsentlig och oskiljaktig del av Finlands utvecklingssamarbete. Civilsamhället skapar förutsättningar att delta i och påverka den samhälleliga utvecklingen och beslutsfattandet.

Den nya riktlinjen för det civila samhället grundar sig på regeringens utvecklingspolitiska redogörelse (2016) och de globala målen för hållbar utveckling. Den styr Finlands arbete för att stärka civilsamhället i utvecklingsländer. Den styr också arbete som utförs av civilsamhällesaktörer med stöd av utrikesministeriet.

 

Utvecklingspolitisk riktlinje för det civila samhället 2017 (PDF)